ANALIZA MOŻLIWOŚCI W ZAKUPACH (MACIERZ MOŻLIWOŚCI ZAKUPOWYCH)

Narzędzie do analizy możliwości w zakupach. Wspiera analizę strategiczną na etapie wyboru opcji.