zarzadzanie ryzykiem w zakuapch

Opis narzędzia Goodman Risk Management wspierającego zarządzanie ryzykiem w zakupach. Narzędzie do monitorowania ryzyka w zakupach.