OTIF – mierniki efektywności w zakupach.

Ewolucja kategorii zakupowe, category management.