Sourcing a Purchasing

Kluczowe Procesy w Zarządzaniu Łańcuchem Dostaw

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, zarządzanie łańcuchem dostaw odgrywa kluczową rolę w sukcesie organizacji. Dwa fundamentalne procesy w tym obszarze to sourcing i zakupy. Choć często używane zamiennie, różnią się one w istotny sposób w zakresie, celach i metodach realizacji. W tym artykule przyjrzymy się bliżej tym procesom, ich zaletom oraz sytuacjom, w których jeden proces może być bardziej korzystny od drugiego.

Definicja i Zalety Sourcingu:

Sourcing to strategiczny proces identyfikacji, oceny i wyboru dostawców w celu nawiązania długoterminowej współpracy. Proces ten obejmuje badanie rynku, negocjacje z dostawcami, zarządzanie kontraktami oraz bieżącą ocenę wydajności dostawców. Sourcing ma na celu zidentyfikowanie najlepszych dostawców, negocjowanie korzystnych warunków umów i budowanie długoterminowych relacji.

Zalety Sourcingu:

  • Oszczędność kosztów: efektywny sourcing pozwala na znaczące obniżenie kosztów poprzez konkurencyjne przetargi i negocjacje.
  • Poprawa jakości: wybór odpowiednich dostawców gwarantuje wysoką jakość materiałów i usług, co przekłada się na jakość końcowych produktów.
  • Efektywność łańcucha dostaw: efektywne praktyki sourcingowe usprawniają łańcuch dostaw, skracając czasy realizacji i poprawiając harmonogramy dostaw.

Proces Sourcingu:

Proces sourcingu można podzielić na kilka kluczowych etapów:

 1. Analiza wymagań: identyfikacja i specyfikacja potrzeb organizacji.
 2. Badanie rynku: przeprowadzenie badań rynkowych w celu zidentyfikowania potencjalnych dostawców i zrozumienia aktualnych trendów rynkowych.
 3. Identyfikacja dostawców: znalezienie i wstępna ocena potencjalnych dostawców.
 4. Ocena dostawców: dokładna ocena wybranych dostawców pod kątem ich zdolności do spełnienia wymagań.
 5. Negocjacje i zawieranie umów: negocjowanie warunków umowy i zawieranie kontraktów.
 6. Implementacja i monitorowanie: wdrażanie uzgodnionych warunków umowy i monitorowanie wydajności dostawców.

Definicja i Zalety Zakupów:

Zakupy to operacyjny proces nabywania towarów i usług od wybranych dostawców. Obejmuje składanie zamówień, zarządzanie dostawami, kontrolę jakości oraz obsługę faktur. Proces ten koncentruje się na szybkiej i efektywnej realizacji zamówień, zapewniając ciągłość dostaw i minimalizując koszty operacyjne.

Zalety Zakupów:

  • Szybkość realizacji: umożliwia szybkie nabycie potrzebnych towarów i usług, co jest kluczowe dla utrzymania ciągłości operacyjnej.
  • Kontrola jakości: regularna kontrola dostarczanych produktów zapewnia zgodność z określonymi standardami jakości.
  • Zarządzanie kosztami: efektywne zarządzanie procesem zakupów pomaga w optymalizacji kosztów operacyjnych.

Proces Zakupów:

Proces zakupowy obejmuje kilka etapów, które są kluczowe dla efektywnej realizacji zamówień:

  • Otrzymanie zapotrzebowania: dział zakupów otrzymuje zapotrzebowanie na konkretne towary lub usługi od innych działów organizacji.
  • Wybór dostawcy: na podstawie listy zatwierdzonych dostawców, dział zakupów wybiera najbardziej odpowiedniego dostawcę, który może spełnić wymagania.
  • Złożenie zamówienia: dział zakupów składa zamówienie u wybranego dostawcy, określając ilość, jakość i termin dostawy.
  • Monitorowanie dostaw: dział zakupów monitoruje realizację zamówienia, aby upewnić się, że dostawy są realizowane zgodnie z umową.
  • Odbiór i kontrola jakości: po otrzymaniu towarów, przeprowadzana jest kontrola jakości, aby upewnić się, że dostarczone produkty spełniają określone standardy.
  • Obsługa faktur i płatności: na koniec dział zakupów zajmuje się obsługą faktur i realizacją płatności za dostarczone towary lub usługi.

Różnice między Sourcingiem a Zakupami:

Zakres i Cele:

  • Sourcing: skupia się na długoterminowej perspektywie, obejmując analizę rynku, wybór dostawców, negocjacje i budowanie relacji. celem jest zidentyfikowanie najlepszych dostawców i negocjowanie korzystnych warunków umów.
  • Zakupy: koncentruje się na krótkoterminowej realizacji zamówień, obejmując składanie zamówień, zarządzanie dostawami i obsługę płatności. celem jest szybkie i efektywne nabycie towarów i usług.

Proces:

  • Sourcing: proces sourcingu obejmuje analizę wymagań, badanie rynku, identyfikację i ocenę dostawców, negocjacje umów oraz monitorowanie ich realizacji.
  • Zakupy: Proces zakupowy obejmuje otrzymanie zapotrzebowania, wybór dostawcy, złożenie zamówienia, monitorowanie dostaw, kontrolę jakości oraz obsługę faktur.

Przykłady Zastosowania:

Kiedy lepiej wykorzystać proces sourcingowy:

  • Projekt budowy nowego zakładu produkcyjnego: budowa nowego zakładu wymaga wyboru dostawców materiałów budowlanych, maszyn i technologii, co jest długoterminowym i strategicznym procesem. Sourcing pozwala na dokładne zbadanie rynku, ocenę dostawców i negocjacje korzystnych warunków umów.
  • Rozwój nowego produktu: wprowadzenie nowego produktu na rynek często wiąże się z koniecznością wyboru dostawców komponentów o wysokiej jakości. Proces sourcingowy zapewnia, że dostawcy są w stanie dostarczyć niezbędne komponenty zgodnie z wymaganiami jakościowymi i terminowymi.

Kiedy lepiej wykorzystać proces zakupowy:

  • Codzienne zakupy biurowe: zakup artykułów biurowych, takich jak papier, długopisy czy tonery, to operacyjne zadanie, które wymaga szybkiej realizacji. Proces zakupowy umożliwia szybkie i efektywne nabycie tych artykułów od zatwierdzonych dostawców.
  • Uzupełnienie zapasów magazynowych: regularne uzupełnianie zapasów magazynowych wymaga sprawnego procesu zakupowego, aby zapewnić ciągłość produkcji i minimalizować ryzyko przestojów.

Podsumowanie:

Sourcing i zakupy są nieodzownymi elementami zarządzania łańcuchem dostaw. Choć różnią się w zakresie, celach i metodach realizacji, oba procesy są kluczowe dla osiągnięcia efektywności operacyjnej i strategicznej. Sourcing skupia się na długoterminowej perspektywie i budowaniu relacji z dostawcami, podczas gdy zakupy koncentrują się na szybkiej realizacji zamówień i zarządzaniu kosztami operacyjnymi. Zrozumienie tych różnic i umiejętne zarządzanie nimi pozwala organizacjom na osiągnięcie lepszych wyników i konkurencyjności na rynku.

ABC Zakupów - akademia zakupówPublikacja w ramach cyklu ABC Zakupów  w trakcie których opisujemy podstawowe pojęcia i zagadnienia ze świata zarządzania zakupami.

Dziękujemy za Twoją uwagę i zapraszamy do współpracy

goodman group doradztwo w zakresie zarządzania zakupami i szkolenia w zakresie zarządzania zakupami