BADANIE ZAKUPÓW USŁUG PROJEKTOWANIA OPAKOWAŃ I MARKI 2018/2019

Zapraszamy do uzupełnienia anonimowej ankiety z zakresu kontraktowania usług marketingowych.