MOQ – MINIMUM OREDER QUANTITIES

Często w komunikacji z dostawcami osoby odpowiedzialne za zakupy spotykają się z masą skrótów, dzisiaj odszyfrujemy jeden z nich – zajmiemy się takim pojęciem jak MOQ.

MOQ jest skrótem od Minimum Order Quantities czyli minimalne ilości zamówienia. MOQ’i mówią nam o najmniejszej ilości, jaką można kupić od dostawcy. Skrót ten jest powszechny wśród większości firm, które nie klasyfikują się jako dostawcy detaliczni. Głównie spotykamy to określenie w komunikacji z producentami, hurtownikami lub importerami.

Z czego może wynikać MOQ? Zwykle MOQ odzwierciedla zależności ekonomiczne po stronie dostawcy, związane z realizacją zamówienia (np. czynności administracyjne, takie jak fakturowanie, koszty stałe) a kosztami związanymi z realizacją samego zamówienia (np. koszty obsługi i wysyłki).

Konstrukcja i dobór czynników wpływających na MOQ może być bardzo prosta lub złożona, dlatego wyróżniamy MOQ’i proste i złożone.

Proste MOQ’i:

Prosty MOQ jest definiowany przez pojedyncze ograniczenie. To ograniczenie działa jako dolna granica dla każdego zamówienia. W takim przypadku może być to ilość sztuk lub wartość samego zamówienia określona we właściwej dla zamówienia walucie.  Właściwie określony MOQ na poziomie ilości może generować  korzyści zarówno dla dostawcy jak i odbiorcy, z jednej strony – ze względu na oszczędności procesowe płynące np. z przezbrojeń produkcji lub kosztów kompletacji przesyłek a z drugiej – ze względu na wykorzystanie dźwigni wolumenu i ograniczenie kosztów logistycznych.   MOQ’i są jednym z czynników, które powinny być negocjowane z dostawcami, jednak często tak nie jest. W rzeczywistości dostawca może nawet nie mieć możliwości operacyjnych (procesów i przepływów pracy) aby obsługiwać mniejsze zamówienia. W takich przypadkach dystrybucja mniejszych partii jest przekazywana detalistom lub dystrybutorom. Przy takim podejściu producenci mogą skoncentrować się na osiągnięciu lepszej wydajności łańcucha dostaw, dzięki wykorzystaniu np. ekonomii skali.

Złożone MOQ’I:

Złożone MOQ’i – reguła zamówienia MOQ jest określana jako złożona, gdy obejmuje wiele ograniczeń liczbowych, które muszą być spełnione jednocześnie, aby zamówienie zostało uznane za akceptowalne przez dostawcę. W dużym uproszczeniu złożone MOQ’i najczęściej są wprowadzane aby ukryć czynniki,  w których efektywność dostawcy jest jeszcze sporym obszarem do zagospodarowania.

Przykłady takich MOQ’w spotyka się w wielu branżach i mogą wyglądać w następujący sposób:

  • Minimalna ilość danego surowca musi wynosić nie mniej niż …..
  • Minimalna ilość sztuk wykonana z tego surowca musi wynosić nie mniej niż …..
  • Minimalna wartość zamówienia w ….. musi wynosić nie mniej niż …..
  • Minimalna ilość w jednostkach dla całego zamówienia musi wynosić nie mniej niż …..

Dla wielu osób powyższy przykład może brzmieć całkiem znajomo.

  • Czy MOQ’i to jedyne ograniczenia wprowadzane w zamówieniach?

Oczywiście, że nie. Musielibyśmy jeszcze wspomnieć o mnożnikach partii, ekonomicznych wartościach zamówienia (EOQ – Economic Order Quantities) itd.

  • Czy MOQ’i są wprowadzane w wyniku analizy ekonomicznej?

To jest rzadkością, najczęściej jest to przeniesienie warunków od swoich dostawców w kwestiach zamówień na surowce lub odniesienie do ilości jaką produkcja może wytworzyć w danym okresie czasu.

  • Czy powinniśmy negocjować i weryfikować MOQ’i?

Zawsze powinniśmy podjąć próbę negocjacji parametrów, które składają się na MOQ u danego dostawcy i co istotne powinniśmy w miarę regularnie weryfikować te dane w odniesieniu do zmian rynkowych.

konferencja zakupowa forum zakupow pol zak
category management course webinar procurement

Czytając o tylu ograniczeniach wynikających z MOQ’w można by dojść do wniosku, że są one utrudnieniem w pracy działu zakupów. Jednak pamiętajmy, że można podjąć z dostawcą wiele inicjatyw w celu ich optymalizacji dbając w ten sposób o większą elastyczność całego łańcucha dostaw oraz mogą one również posłużyć do optymalizacji pracy działu zakupów. W takich przypadkach dodatkowo wprowadza się tzw. miękkie MOQ’i, które mają stabilizować ilość wpływających zapotrzebowań do działu zakupów i ograniczać w ten sposób koszty administracji zakupowej.

Dziękuję za Twoją uwagę i zapraszam do współpracy
Grzegorz Olechniewicz
GOODMAN GROUP Sp. z o. o.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Tagi: category management course, procurement course, category managment strategy, business trainings, sourcing course, purchasing course szkolenia zakupowe