zarzadzanie ryzykiem w zakuapch

Mierzyć czy nie mierzyć? O ryzyku w zakupach i nie tylko Goodman Risk Management Tool.

cost saving zarządzanie zakupami szkolenia dla kopców zakupowe

Mierniki cen oraz opis różnicy pomiędzy cost saving, cost avoidance oraz opportunity costs.

szkolenia dla kupcow macierz mozliwości w zakupach analiza w zakupach zarzadzanie zakupami

Narzędzie do analizy możliwości w zakupach. Wspiera analizę strategiczną na etapie wyboru opcji.

MODEL PORTFOLIO ZAKUPÓW Petera Kraljic’a (macierz Kraljica)