KUPIEC – KAEM Sp. z o.o. Sp. k.

Czas nieokreślony
Wielkopolskie
Dodane 5 miesięcy dni temu

KAEM

KUPIEC PRACA KAEM POZNAŃ

KAEM Sp. z o.o. Sp. k., jest dynamicznie rozwijającą się od ponad 30 lat rodzinną firmą produkcyjno- handlową o polskim kapitale. Jako największy w Polsce dystrybutor oraz producent artykułów remontowo-budowlanych osiągnęliśmy pozycję lidera rynku działając nie tylko na terenie kraju, ale również w większości krajów Europy Środkowo Wschodniej.  Działamy na arenie międzynarodowej dystrybuując obecnie nasze produkty w kilkudziesięciu krajach.

Obecnie poszukujemy kandydatki lub kandydata na stanowisko Kupca.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • współtworzenie strategii zakupów podległych kategorii produktowych oraz ich realizację,
 • kreowanie, wdrażanie oraz nadzór nad realizacją projektów optymalizujących procesy zakupowe,
 • rozwój współpracy z obecnymi dostawcami
 • monitoring oraz analizę rynku potencjalnych dostawców
 • prowadzenie negocjacji warunków zakupów oraz koordynację procesów zakupowych
 • monitorowanie procesów zakupowych na podstawie wskaźników oraz okresowe raportowanie

Od kandydatów oczekujemy:

 • co najmniej 3 letniego doświadczenia w zakupach na stanowisku Kupca lub równorzędnym (praktyczna znajomość chińskiego rynku zaopatrzenia będzie dodatkowym atutem)
 • znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • umiejętności negocjacji i budowania dobrych relacji z dostawcami, szczególnie z Dalekiego Wschodu
 • wiedzy dotyczącej z procesów zakupowych oraz funkcjonowania łańcucha dostaw,
 • gotowości do odbywania podróży służbowych (w tym daleko-wschodnich)

Oferujemy:

 • pracę w międzynarodowym środowisku w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • dofinansowanie do opieki medycznej Luxmed oraz karty Multisport,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • konkurencyjne wynagrodzenie i atrakcyjny system motywacyjny,
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • niezbędne narzędzia do wykonywania powierzonych zadań

szkolenia zakupowe

Cechy oferty pracy

StanowiskoKupiec
Lokalizacja:Wielkopolska
Branża:Produkcja, Handel

Osoby zainteresowane poproszę o przesyłanie CV na adres e-mail: jacek.skoczylas@kaem.pl. Prosimy również o umieszczenie w CV klauzul:

W przesyłanym CV prosimy o umieszczenie klauzul: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji oraz CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez KAEM SP. Z. O. O. SP. K. ul. Rzemieślnicza 14 62-081 Baranowo Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać przesyłając informację o wycofaniu zgody na adres rekrutacja@kaem.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji oraz CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez KAEM SP. Z. O. O. SP. K. ul. Rzemieślnicza 14 62-081 Baranowo. Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać przesyłając informację o wycofaniu zgody na adres rekrutacja@kaem.pl.

Obowiązek informacyjny: Administratorem danych jest KAEM SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą w Baranowie Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email rekrutacja@kaem.pl, telefonicznie pod numerem 618163086 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Twoje dane osobowe będą przetwarzane: a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy), b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679), c) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679), d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, (….).Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym spółkom z Grupy KAEM Sp. z o.o. Sp.k., jeśli wyraziła Pani / Pan zgodę na takie przekazanie. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upłynięcia okresu 6 miesięcy. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.