REGULAMIN, polityka prywatno┼Ťci, rodo.

REGULAMIN

REGULAMIN SZKOLEŃ GOODMAN GROUP

I – Postanowienia og├│lne:

 1. Szkolenia oraz warsztaty szkoleniowe, zwane w dalszej cz─Ö┼Ťci Regulaminu Szkoleniami, odbywaj─ů si─Ö w dniach Wskazanych w ofercie prezentowanej na stronie firmy lub indywidualnie przygotowanej dla klienta.
 2. Organizatorem szkole┼ä jest firma GOODMAN GROUP Sp. z o.o. z siedzib─ů w Warszawie, przy Al. Jana Paw┼éa II 27, kod pocztowy 00-867 lub firmy partnerskie.
 3. Zakres Szkole┼ä ka┼╝dorazowo prezentowany jest w ofercie i w wyniku analizy potrze grupy szkoleniowej mo┼╝e ulec zmianie.
 4. Wszelkie informacje nt. Szkole┼ä (m.in. informacje og├│lne dot. wydarzenia, program, miejsca), Formularz Zg┼éoszeniowy dla uczestnik├│w, oraz aktualizacje umieszczone s─ů pod adresem: https://goodman.eu/szkolenia.
 5. Organizator Szkolenia zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Szkolenia oraz zmiany osoby prowadzonej z zachowaniem dba┼éo┼Ťci o jako┼Ť─ç szkolenia.
 6. Niniejszy Regulamin zosta┼é zamieszczony na stronie https://goodman.eu, zwan─ů dalej stron─ů Szkole┼ä.

II – Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnicy dokonuj─ů rejestracji na Szkolenia za po┼Ťrednictwem narz─Ödzia systemowego, poprzez wype┼énienie i wys┼éanie Formularza Zg┼éoszeniowego, kt├│ry znajduj─Ö si─Ö na stronie internetowej: https://goodman.eu lub na stronach parterskich.
 2. W Formularzu Zg┼éoszeniowym nale┼╝y poda─ç sw├│j adres email, nr telefonu oraz imi─Ö i nazwisko; Uczestnicy chc─ůcy otrzyma─ç faktur─Ö VAT podaj─ů dodatkowo dane niezb─Ödne do sporz─ůdzenia faktury VAT: firm─Ö, pod jak─ů prowadz─ů dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů/firm─Ö, w kt├│rej s─ů zatrudnieni, adres, numer NIP.
 3. Przyj─Öcie zg┼éoszenia uczestnictwa zostanie potwierdzone przez Organizatora drog─ů mailow─ů.
 4. Liczba miejsc na Szkolenia┬á jest ograniczona ÔÇô o uczestnictwie decyduje kolejno┼Ť─ç zg┼éosze┼ä.
 5. Udzia┼é w Szkoleniu dla wszystkich Uczestnik├│w jest odp┼éatny.
 6. Cena podana na stronie szkolenia standardowo┬á obejmuje udzia┼é w wyk┼éadach, materia┼éy szkoleniowe, catering (przerwy kawowe, lunch) oraz nocleg je┼╝eli zosta┼é op┼éacony w zale┼╝no┼Ťci od wybranego pakietu.
 7. Cena podana w Formularzu Zg┼éoszeniowym nie obejmuje koszt├│w noclegu i dojazdu Uczestnik├│w chyba, ┼╝e wybrany pakiet szkoleniowy posiada tak─ů opcj─Ö.
 8. Po prawid┼éowym wype┼énieniu Formularza Zg┼éoszeniowego Uczestnik dokona p┼éatno┼Ťci za po┼Ťrednictwem jednego ze sposob├│w p┼éatno┼Ťci udost─Öpnionych przez Organizatora.
 9. Potwierdzenie pozytywnej finalizacji transakcji p┼éatno┼Ťci Uczestnik otrzyma na adres e-mailowy.
 10. Kwota nale┼╝no┼Ťci wynikaj─ůca z zam├│wienia winna zosta─ç zap┼éacona w ca┼éo┼Ťci po dokonaniu zam├│wienia, nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury proforma
 11. Koszt udzia┼éu w szkoleniu za ka┼╝dego Uczestnika, ka┼╝dorazowo podana zostanie na stronie Szkolenia.
 12. W wyj─ůtkowych sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyj─Öcia zg┼éoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielenia zni┼╝ek od cen podanych na stronach szkolenia.

III – Reklamacje, warunki rezygnacji i zwrotu koszt├│w:

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udzia┼éu w Szkoleniu na warunkach okre┼Ťlonych poni┼╝ej:

a) Uczestnikowi przys┼éuguje prawo do rezygnacji z udzia┼éu w Szkoleniu na 30 dni przed jego dat─ů oraz prawo do zwrotu wniesionych op┼éat rejestracyjnych z zastrze┼╝eniem, ┼╝e:

b) W przypadku rezygnacji z udzia┼éu w Szkoleniu na mniej ni┼╝ 14 dni przed terminem Szkolenia Organizator nie zwraca wp┼éat dokonanych tytu┼éem udzia┼éu w Szkoleniu lub Konferencji.

c) W przypadku rezygnacji z udzia┼éu w Szkoleniu od 29 do 15 dni do szkolenia Organizator zwraca 50% op┼éat dokonanych tytu┼éem udzia┼éu w Szkoleniu.

d) Rezygnacji z udzia┼éu w Szkoleniu nale┼╝y dokona─ç w formie pisemnej i przes┼éa─ç listem poleconym na adres GOODMAN GROUP Sp. z o. o. Al. Jana Paw┼éa II 27, 00-867 Warszawa lub mailowo na adres biuro@goodman.eu lub na adres koordynatora wskazanego na stronie Szkolenia (w tre┼Ťci maila nale┼╝y poda─ç imi─Ö i nazwisko, nazw─Ö firmy oraz rodzaj wybranego pakietu)

2. W przypadku nie pojawienia si─Ö na Szkoleniu, a tak┼╝e braku pisemnej rezygnacji z udzia┼éu w Szkoleniu na wi─Öcej ni┼╝ 30 dni przed jego dat─ů, Uczestnik obowi─ůzany jest ui┼Ťci pe┼én─ů kwot─Ö koszt├│w uczestnictwa w wysoko┼Ťci wynikaj─ůcej z faktury.

3. Brak wp┼éaty nie stanowi rezygnacji z udzia┼éu w Szkoleniu.

4. W miejsce osoby zg┼éoszonej do udzia┼éu w Szkoleniu mo┼╝e wzi─ů─ç udzia┼é inna osoba wskazana przez Uczestnika najp├│┼║niej na 4 dni przed dat─ů Szkolenia.

5. W przypadku zmiany pojedynczych punkt├│w programu lub prelegent├│w, Uczestnikowi nie przys┼éuguje prawo do zwrotu wp┼éat dokonanych tytu┼éem udzia┼éu w Szkoleniu ani dodatkowego odszkodowania.

6. Organizator jest zobowi─ůzany zwr├│ci─ç Uczestnikowi kwot─Ö wp┼éacon─ů tytu┼éem udzia┼éu w Szkoleniu, je┼╝eli odwo┼éanie Szkolenia nast─ůpi z przyczyn le┼╝─ůcych wy┼é─ůcznie po stronie Organizatora.

7. Organizator nie jest zobowi─ůzany do zwrotu kwoty wp┼éaconej tytu┼éem uczestnictwa w Szkoleniu oraz wyp┼éaty jakichkolwiek odszkodowa┼ä, je┼╝eli Szkolenie nie odb─Ödzie si─Ö z jakichkolwiek przyczyn niele┼╝─ůcych po stronie Organizatora.

8. Zwrot op┼éaty ustalonej na podstawie warunk├│w wskazanych powy┼╝ej zostanie dokonany nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia, w kt├│rym Organizator otrzyma┼é rezygnacj─Ö w formie pisemnej. Wp┼éacona przez Uczestnika op┼éata, o kt├│rej mowa w zdaniu poprzednim, zostanie zwr├│cona na rachunek bankowy, z kt├│rego zosta┼éa dokonana p┼éatno┼Ť─ç.

IV – Odpowiedzialno┼Ť─ç materialna:

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za kradzie┼╝, uszkodzenie lub zniszczenie mienia Uczestnika w trakcie Szkolenia.
 2. Uczestnik ponosi pe┼én─ů odpowiedzialno┼Ť─ç materialn─ů za zniszczenia lub uszkodzenia z jego winy dokonane w czasie trwania Szkolenia.
 3. Uczestnik zobowi─ůzuje si─Ö zastosowa─ç si─Ö do wymaga┼ä niniejszego Regulaminu, jak r├│wnie┼╝ stosowania si─Ö podczas Szkolenia do zasad bezpiecze┼ästwa oraz instrukcji i polece┼ä organizacyjno ÔÇô technicznych przedstawicieli Organizatora
 4. Uczestnicy ponosz─ů pe┼én─ů odpowiedzialno┼Ť─ç materialn─ů za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, na kt├│rym odbywa si─Ö Szkolenie.

V – W┼éasno┼Ť─ç intelektualna:

 1. Wszelkie materia┼éy merytoryczne, know-how oraz tre┼Ťci stanowi─ů w┼éasno┼Ť─ç Organizatora oraz ich Tw├│rc├│w. Ich powielanie, rozpowszechnianie i upublicznianie w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody Organizatora.

VI – Postanowienia ko┼äcowe:

 1. Dokonanie zg┼éoszenia Uczestnictwa w Szkoleniu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maj─ů przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie spory pomi─Ödzy Uczestnikiem a Organizatorem mog─ůce wynikn─ů─ç z tytu┼éu Uczestnictwa w Szkoleniu b─Öd─ů rozstrzygane przez s─ůd w┼éa┼Ťciwy dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
 5. Regulamin wchodzi w ┼╝ycie z dniem 31 Stycznia 2018 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje og├│lne:

1. Operatorem Serwisu https://www.goodman.eu jest w┼éa┼Ťciciel serwisu GOODMAN GROUP Sp. z o.o.

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o u┼╝ytkownikach i ich zachowaniach w nast─Öpuj─ůcy spos├│b:

a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b. Poprzez zapisywanie w urz─ůdzeniach ko┼äcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).
c. Poprzez zapisywanie technicznych log├│w na poziomie serwera www.
d. Poprzez zapisywanie log├│w dokumentuj─ůcych procesy rejestracji us┼éug.
e. Poprzez zapisywanie log├│w dokumentuj─ůcych spos├│b korzystania z Panelu Klienta.

————————————————————-

Informacje w formularzach:

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez u┼╝ytkownika.
2. Serwis mo┼╝e zapisa─ç ponadto informacje o parametrach po┼é─ůczenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3. Dane w formularzu nie s─ů udost─Öpniane podmiotom trzecim inaczej, ni┼╝ za zgod─ů u┼╝ytkownika.
4. Dane podane w formularzu mog─ů stanowi─ç zbi├│r potencjalnych klient├│w, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane podane w formularzu s─ů przetwarzane w celu wynikaj─ůcym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obs┼éugi zg┼éoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
6. Dane podane w formularzach mog─ů by─ç przekazane podmiotom technicznie realizuj─ůcym niekt├│re us┼éugi ÔÇô w szczeg├│lno┼Ťci dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiot├│w b─Öd─ůcych operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sie─ç Komputerowa j.b.r ÔÇô NASK), serwis├│w obs┼éuguj─ůcych p┼éatno┼Ťci lub te┼╝ innych podmiot├│w, z kt├│rymi Operator Serwisu w tym zakresie wsp├│┼épracuje.

————————————————————-

Informacja o plikach cookies:

1. Serwis korzysta z plik├│w cookies.
2. Pliki cookies (tzw. ÔÇ×ciasteczkaÔÇŁ) stanowi─ů dane informatyczne, w szczeg├│lno┼Ťci pliki tekstowe, kt├│re przechowywane s─ů w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika Serwisu i przeznaczone s─ů do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj─ů nazw─Ö strony internetowej, z kt├│rej pochodz─ů, czas przechowywania ich na urz─ůdzeniu ko┼äcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczaj─ůcym na urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj─ůcym do nich dost─Öp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane s─ů w nast─Öpuj─ůcych celach:

a. tworzenia statystyk, kt├│re pomagaj─ů zrozumie─ç, w jaki spos├│b U┼╝ytkownicy Serwisu korzystaj─ů ze stron internetowych, co umo┼╝liwia ulepszanie ich struktury i zawarto┼Ťci;
b. utrzymanie sesji U┼╝ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi─Öki kt├│rej U┼╝ytkownik nie musi na ka┼╝dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa─ç loginu i has┼éa;
c. okre┼Ťlania profilu u┼╝ytkownika w celu wy┼Ťwietlania mu dopasowanych materia┼é├│w w sieciach reklamowych, w szczeg├│lno┼Ťci sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane s─ů dwa zasadnicze rodzaje plik├│w cookies: ÔÇ×sesyjneÔÇŁ (session cookies) oraz ÔÇ×sta┼éeÔÇŁ (persistent cookies). Cookies ÔÇ×sesyjneÔÇŁ s─ů plikami tymczasowymi, kt├│re przechowywane s─ů w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy┼é─ůczenia oprogramowania (przegl─ůdarki internetowej). ÔÇ×Sta┼éeÔÇŁ pliki cookies przechowywane s─ů w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika przez czas okre┼Ťlony w parametrach plik├│w cookies lub do czasu ich usuni─Öcia przez U┼╝ytkownika.
6. Oprogramowanie do przegl─ůdania stron internetowych (przegl─ůdarka internetowa) zazwyczaj domy┼Ťlnie dopuszcza przechowywanie plik├│w cookies w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika. U┼╝ytkownicy Serwisu mog─ů dokona─ç zmiany ustawie┼ä w tym zakresie. Przegl─ůdarka internetowa umo┼╝liwia usuni─Öcie plik├│w cookies. Mo┼╝liwe jest tak┼╝e automatyczne blokowanie plik├│w cookies Szczeg├│┼éowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przegl─ůdarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plik├│w cookies mog─ů wp┼éyn─ů─ç na niekt├│re funkcjonalno┼Ťci dost─Öpne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika Serwisu i wykorzystywane mog─ů by─ç r├│wnie┼╝ przez wsp├│┼épracuj─ůcych z operatorem Serwisu reklamodawc├│w oraz partner├│w.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatno┼Ťci tych firm, aby pozna─ç zasady korzystania z plik├│w cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatno┼Ťci Google Analytics
10. Pliki cookie mog─ů by─ç wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczeg├│lno┼Ťci sie─ç Google, do wy┼Ťwietlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki u┼╝ytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mog─ů zachowa─ç informacj─Ö o ┼Ťcie┼╝ce nawigacji u┼╝ytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach u┼╝ytkownika gromadzonych przez sie─ç reklamow─ů Google u┼╝ytkownik mo┼╝e przegl─ůda─ç i edytowa─ç informacje wynikaj─ůce z plik├│w cookies przy pomocy narz─Ödzia: https://www.google.com/ads/preferences/

————————————————————-

Logi serwera:

1. Informacje o niekt├│rych zachowaniach u┼╝ytkownik├│w podlegaj─ů logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te s─ů wykorzystywane wy┼é─ůcznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obs┼éugi ┼Ťwiadczonych us┼éug hostingowych.
2. Przegl─ůdane zasoby identyfikowane s─ů poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mog─ů podlega─ç:

a. czas nadej┼Ťcia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazw─Ö stacji klienta ÔÇô identyfikacja realizowana przez protok├│┼é HTTP,
d. informacje o b┼é─Ödach jakie nast─ůpi┼éy przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez u┼╝ytkownika (referer link) ÔÇô w przypadku gdy przej┼Ťcie do Serwisu nast─ůpi┼éo przez odno┼Ťnik,
f. informacje o przegl─ůdarce u┼╝ytkownika,
g. Informacje o adresie IP.

3. Dane powy┼╝sze nie s─ů kojarzone z konkretnymi osobami przegl─ůdaj─ůcymi strony.
4. Dane powy┼╝sze nie s─ů wykorzystywane jedynie dla cel├│w administrowania serwerem.

————————————————————-

Udost─Öpnienie danych:

1. Dane podlegaj─ů udost─Öpnieniu podmiotom zewn─Ötrznym wy┼é─ůcznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Dane umo┼╝liwiaj─ůce identyfikacj─Ö osoby fizycznej s─ů udost─Öpniane wy┼é─ůczenie za zgod─ů tej osoby.
3. Operator mo┼╝e mie─ç obowi─ůzek udzielania informacji zebranych przez Serwis upowa┼╝nionym organom na podstawie zgodnych z prawem ┼╝─ůda┼ä w zakresie wynikaj─ůcym z ┼╝─ůdania.

————————————————————-

Zarz─ůdzanie plikami cookies ÔÇô jak w praktyce wyra┼╝a─ç i cofa─ç zgod─Ö?

1. Je┼Ťli u┼╝ytkownik nie chce otrzymywa─ç plik├│w cookies, mo┼╝e zmieni─ç ustawienia przegl─ůdarki. Zastrzegamy, ┼╝e wy┼é─ůczenie obs┼éugi plik├│w cookies niezb─Ödnych dla proces├│w uwierzytelniania, bezpiecze┼ästwa, utrzymania preferencji u┼╝ytkownika mo┼╝e utrudni─ç, a w skrajnych przypadkach mo┼╝e uniemo┼╝liwi─ç korzystanie ze stron www
2. W celu zarz─ůdzania ustawieniami cookies wybierz z listy poni┼╝ej przegl─ůdark─Ö internetow─ů/ system i post─Öpuj zgodnie z instrukcjami:

 1. Internet Explorer
 2. Chrome
 3. Safari
 4. Firefox
 5. Opera
 6. Android
 7. Safari (iOS)
 8. Windows Phone
 9. Blackberry

PRZETWARZANIE DANYCH – RODO

Zgodnie z┬áart. 13 ust. 1 i┬á2 Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i┬áRady (UE) 2016/679 z┬ádnia 27 kwietnia 2016┬ár. (dalej zwane: ÔÇ×RODOÔÇŁ) informujemy, ┼╝e:

 1. Administratorem danych osobowych zgodnie z┬áart. 4 pkt. 7 RODO jest GOODMAN GROUP sp├│┼éka z┬áograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů siedzib─ů w┬áWarszawie, adres: 00-867 Warszawa, Aleja Jana Paw┼éa II 27, tel.: +48┬á666┬á300 037, e-mail: biuro@goodman.eu
 2. Cele w┬ájakich mo┼╝emy przetwarza─ç dane osobowe, w┬ázale┼╝no┼Ťci od┬á┼║r├│d┼éa pochodzenia:

┼╣r├│d┼éa informacji i cel przetwarzania:

————————————————————-

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu/kursach lub  konferencjach organizowanych przez Administratora:

 • Wykonania zawartej umowy tj.┬áuczestnictwa w┬ászkoleniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b ÔÇ×RODOÔÇŁ);
 • W┬ácelu dochodzenia ewentualnych roszcze┼ä (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f ÔÇ×RODOÔÇŁ)
 • Wype┼énienie prawnie ci─ů┼╝─ůcych obowi─ůzk├│w na┬áAdministratorze danych w┬ázwi─ůzku z┬ákonieczno┼Ťci─ů przechowywania dowod├│w ksi─Ögowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b ÔÇ×RODOÔÇŁ w┬ázwi─ůzku z┬áprzepisami podatkowymi);
 • Marketingu i┬ápromocji produkt├│w i┬áus┼éug (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz┬áf) ÔÇ×RODOÔÇŁ);

Wewn─Ötrznych cel├│w administracyjnych ÔÇô prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klient├│w (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) ÔÇ×RODOÔÇŁ).

————————————————————-

Formularz kontaktowy na stronie internetowej:

 • Marketingu i┬ápromocji produkt├│w i┬áus┼éug w┼éasnych i┬ásp├│┼éek z┬ágrupy kapita┼éowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz┬áf) ÔÇ×RODOÔÇŁ);
 • Udzielania odpowiedzi na┬áprzes┼éane pytania, prowadzenie korespondencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) ÔÇ×RODOÔÇŁ);
 • Wykonania zawartej umowy lub przed┬ájej zawarciem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b ÔÇ×RODOÔÇŁ);

Wewn─Ötrznych cel├│w administracyjnych ÔÇô prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klient├│w (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) ÔÇ×RODOÔÇŁ).

————————————————————-

Dane otrzymywane podczas rozmów, kontaktów telefonicznych, korespondencji e-mail, korespondencji w ramach formularzy elektronicznych:

 • Wykonania zawartej umowy lub przed┬ájej zawarciem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b ÔÇ×RODOÔÇŁ);
 • Marketingu i┬ápromocji produkt├│w i┬áus┼éug w┼éasnych i┬ásp├│┼éek z┬ágrupy kapita┼éowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz┬áf) ÔÇ×RODOÔÇŁ);
 • Wewn─Ötrznych cel├│w administracyjnych ÔÇô prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klient├│w (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) ÔÇ×RODOÔÇŁ).
 • Udzielania odpowiedzi na┬áprzes┼éane pytania, prowadzenie korespondencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) ÔÇ×RODOÔÇŁ);

————————————————————-

Dane otrzymywane podczas spotka┼ä i┬áznajduj─ůce si─Ö w┬ázawieranych Umowach:

 • Wykonania zawartej umowy tj.┬áuczestnictwa w┬ászkoleniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b ÔÇ×RODOÔÇŁ);
 • W┬ácelu bie┼╝─ůcego kontaktu wynikaj─ůcego z┬ázawartej umowy lub z┬ápodj─Ötych dzia┼éa┼ä zmierzaj─ůcych do┬ájej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b ÔÇ×RODOÔÇŁ);
 • W┬ácelu dochodzenia ewentualnych roszcze┼ä (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f ÔÇ×RODOÔÇŁ)
 • Marketingu i┬ápromocji produkt├│w i┬áus┼éug w┼éasnych i┬ásp├│┼éek z┬ágrupy kapita┼éowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz┬áf) ÔÇ×RODOÔÇŁ);
 • Wype┼énienie prawnie ci─ů┼╝─ůcych obowi─ůzk├│w na┬áAdministratorze danych w┬ázwi─ůzku z┬ákonieczno┼Ťci─ů przechowywania dowod├│w ksi─Ögowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b ÔÇ×RODOÔÇŁ w┬ázwi─ůzku z┬áprzepisami podatkowymi);
 • Wewn─Ötrznych cel├│w administracyjnych ÔÇô prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klient├│w (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) ÔÇ×RODOÔÇŁ).

————————————————————-

 1. Odbiorcami danych osobowych w┬ázwi─ůzku z┬árealizacj─ů cel├│w wskazanych w┬ápkt. 2 mog─ů by─ç:
  a) osoby upowa┼╝nione przez┬áAdministratora ÔÇô pracownicy oraz┬áwsp├│┼épracownicy,
  b) podmioty, kt├│rym┬áAdministrator powierzy┼é przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzaj─ůce) na┬ápodstawie zawartych um├│w oraz spe┼éniaj─ůce wymogi dotycz─ůce obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawnych w zakresie przetwarzania danych osobowych,
  c) sp├│┼éki powi─ůzane z┬áAdministratorem ÔÇô sp├│┼éki z┬ágrupy kapita┼éowej,
  d) podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa,
  e) odbiorcy danych tacy jak: banki, kurierzy, kancelarie prawne.
 2. Dane osobowe b─Öd─ů przetwarzane przez┬áAdministratora w┬áokresie niezb─Ödnym do┬árealizacji cel├│w wskazanych w┬ápkt. 2:
  a) w┬ázwi─ůzku z┬árealizacj─ů zawartej umowy, do┬áczasu jej zako┼äczenia, po┬átym czasie przez┬áokres oraz┬áw┬ázakresie wymaganym przez┬áprzepisy prawa w┬ászczeg├│lno┼Ťci dotycz─ůcych przechowywanie dowod├│w ksi─Ögowych lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszcze┼ä,
  b) w┬ázwi─ůzku z┬ámarketingiem produkt├│w i┬áus┼éug oferowanych przez┬áAdministratora, do┬áczasu wycofania zgody na┬átakie przetwarzanie.
 3. Prawa przys┼éuguj─ůce osobom, kt├│rych┬ádane przetwarzamy:
  a) prawo dost─Öpu do┬átre┼Ťci danych, na┬ápodstawie art. 15 ÔÇ×RODOÔÇŁ,
  b) prawo do┬ásprostowania danych, na┬ápodstawie art. 16 ÔÇ×RODOÔÇŁ,
  c) prawo do┬áusuni─Öcia danych, na┬ápodstawie art. 17 ÔÇ×RODOÔÇŁ,
  d) prawo do┬áograniczenia przetwarzania danych, na┬ápodstawie art. 18 ÔÇ×RODOÔÇŁ,
  e) prawo do┬áprzenoszenia danych, na┬ápodstawie art. 20 ÔÇ×RODOÔÇŁ.
 4. Przys┼éuguje Pa┼ästwu prawo do┬ácofni─Öcia zgody w┬ádowolnym momencie bez┬áwp┼éywu na┬ázgodno┼Ť─ç z┬áprawem przetwarzania, kt├│rego┬ádokonano na┬ápodstawie zgody przed┬ájej cofni─Öciem, je┼╝eli przetwarzanie odbywa si─Ö na┬ápodstawie wydanej uprzednio zgody na┬áprzetwarzanie na┬ápodstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ÔÇ×RODOÔÇŁ.
 1. Przys┼éuguje Pa┼ästwu prawo wniesienia skargi do┬áorganu nadzorczego ÔÇô o┬áile uznacie Pa┼ästwo, ┼╝e┬áprzetwarzanie danych osobowych odbywa si─Ö z┬ánaruszeniem przepis├│w ÔÇ×RODOÔÇŁ.
 2. Podanie przez┬áPa┼ästwa danych osobowych jest niezb─Ödne do┬ázawarcia i┬árealizacji Umowy ÔÇô tj.┬áuczestnictwa w┬ászkoleniach/kursach/konferencjach. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencj─ů niepodania tych danych b─Ödzie brak mo┼╝liwo┼Ťci zawarcia i┬árealizacji umowy ÔÇô zam├│wienia.

————————————————————-

Dane kontaktowe:

Z administratorem danych (GOODMAN GROUP) mo┼╝na si─Ö skontaktowa─ç poprzez adres e-mail biuro@goodman.eu, lub pisemnie pod adresem┬á Aleja Jana Paw┼éa II 27, 00-867 Warszawa.

Wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z kt├│rym mo┼╝na si─Ö skontaktowa─ç poprzez e-mail: rodo@goodman.eu lub pisemnie na adres Aleja Jana Paw┼éa II 27, 00-867 Warszawa.

Z inspektorem ochrony danych mo┼╝na si─Ö kontaktowa─ç we wszystkich sprawach dotycz─ůcych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwi─ůzanych z przetwarzaniem danych.

W celu cofni─Öcia zgody na przetwarzanie danych prosimy o przes┼éanie informacji na adres biuro@goodman.eu

aby przy┼Ťpieszy─ç procedur─Ö w temacie wiadomo┼Ťci prosimy wpisa─ç RODO.