Etapy rozwoju funkcji zakupowej w oparciu o krzywą dojrzałości zakupowej.

Narzędzie wspierające zarządzanie ryzykiem.

ARKUSZ DO POBRANIA – MODEL PORTFOLIO ZAKUPÓW Petera Kraljic’a – FREEBIES

10 uników w negocjacjach zakupowych. Przykład materiału który uczestnicy naszych szkoleń otrzymują po szkoleniach z negocjacji

Jednym z najbardziej popularnych narzędzi do kreowania „wartości” w zakupach jest zdolność do generowania innowacji przez dostawców.