Kraljic Portfolio Purchasing Model – Supply risk – grows when the material or service is rare or difficult to obtain due to technology.. political problems.

zarządzanie kategoria category management zarządzanie zakupami strategie zakupowe szkolenia doradztwo

Zalety i wady procesu zarządzania kategorią czyli co powinniśmy wiedzieć zanim przystąpimy do wdrażania procesu category managementu.