Przywództwo, a może służba?

Służebne przywództwo dla wielu po prostu nie istnieje, gdyż powszechnie uważa się, iż są to przeciwieństwa. Jednakże coraz więcej menedżerów zaczyna dostrzegać zalety tego rozwiązania. Dobry lider posiada takie cechy jak stanowczość, autorytet oraz potrafi kierować innymi bez użycia przymusu. Wiele osób na wyższych stanowiskach myli przywództwo z kontrolą oraz dystansem do kolegów z pracy. Jedną z wyjść pobocznych jest skupienie się wokół idei przywództwa poprzez służenie. Zgodnie z tą zasadą menedżerowie powinni brać większą odpowiedzialność za działania zespołu na siebie, zamiast tracić czas nas kontrolowanie innych, gdy mogliby ten czas wykorzystać produktywniej. Taka osoba nie ukarze nas w pierwszej kolejności naganą, lecz będzie chciała służyć pomocą, swoim doświadczeniem, by rozwinąć w drugiej personie drzemiący potencjał.

Przywództwo, a może służba?

Służebne przywództwo dla wielu po prostu nie istnieje, gdyż powszechnie uważa się, iż są to przeciwieństwa. Jednakże coraz więcej menedżerów zaczyna dostrzegać zalety tego rozwiązania. Dobry lider posiada takie cechy jak stanowczość, autorytet oraz potrafi kierować innymi bez użycia przymusu. Wiele osób na wyższych stanowiskach myli przywództwo z kontrolą oraz dystansem do kolegów z pracy. Jedną z wyjść pobocznych jest skupienie się wokół idei przywództwa poprzez służenie. Zgodnie z tą zasadą menedżerowie powinni brać większą odpowiedzialność za działania zespołu na siebie, zamiast tracić czas nas kontrolowanie innych, gdy mogliby ten czas wykorzystać produktywniej. Taka osoba nie ukarze nas w pierwszej kolejności naganą, lecz będzie chciała służyć pomocą, swoim doświadczeniem, by rozwinąć w drugiej personie drzemiący potencjał.

Pomagaj rozwijać się innym!

Przywódca, który „służy” jest w stanie sięgnąć głębiej, aby wydobyć to, co najlepsze z pracowników. Jest on wypadkową zmian na lepsze, które osiągają pracownicy Należy sobie zdawać sprawę, iż proces zmian ma raczej charakter ewolucyjny, nie są to szybkie zmiany. Dlatego nie powinniśmy się nastawiać na to, iż w ciągu tygodnia cała kadra wypracuje 200% normy, takie zdarzenie miejsca raczej mieć nie będzie. Lider zespołu wobec tego odpowiedzialny jest za odkrycie talentów wewnątrz struktur organizacji. Takie zachowanie wytwarza w podwładnych poczucie, iż mogą liczyć na wsparcie osoby za nich odpowiedzialnych.

Samodzielność oraz odpowiedzialność pracowników

Każdy przełożony powinien wiedzieć, iż popełnianie błędów jest rzeczą naturalną i nikt nie jest idealny. Zaufanie do członków zespołu jest podstawą w relacjach, które zachodzą między przywódcą a podwładnymi. Nie należy siłą narzucać stylu pracy lub zdania w danej kwestii, lecz liczyć się ze wszystkimi opiniami takie umiejętności kadra kierownicza nabywa często z czasem przez praktykę i szkolenia managerskie. To podejścia daje możliwość rozwoju osobowości oraz kompetencji podwładnych, którzy podświadomie będą dążyć do samodzielności oraz samorealizacji. Dzieje się to również poprzez właściwy przepływ informacji oraz dzielenie się nimi z podwładnymi, angażowanie ich w życie firmy. Pracownicy powinni utożsamiać się z założeniami firmy oraz współtworzyć ją, gdyż sprawi to, iż uznają ją za naturalny element nie tylko ich życia zawodowego.

Uświadamiaj w zakresie kultury szacunku

Postawy reprezentowane przez przywódcę mają ogromny wpływ na jego podwładnych oraz  atmosferę w środowisku pracy. Modelowanie stanowi jedną z możliwości nabywania nowych zachowań poprzez eksperymentację tego, co znajduje się poza strefą komfortu danej osoby. Przywódca staje się wzorem do naśladowania poprzez wdrażanie własnych założeń, wyrasta na wzór do naśladowania przez swoich podwładnych. Służba oznacza dotrzymywanie słowa, które zachęca do wspólnej walki w osiągnięciu celów w najbliższym otoczeniu. Ujęcie holistyczne takowych zachowań można nazwać kulturą szacunku w środowisku zawodowym. Sprawia ono, iż nauka jest przyjemnością oraz staje się podstawą do długofalowego rozwoju organizacji.