szkolenie zarządzanie projektami
0dni0godzin(y)0minut(y)0sekund(y)

Szkolenie pozwala zapoznać uczestników z całościowym spojrzeniem na zarządzanie projektami w organizacji zarówno poziomu osoby odpowiedzialnej za ich realizację oraz kluczowych członków zespołów projektowych. Dzięki przejściu w formule warsztatu przez wszystkie etapy projektu związane z definiowaniem jego założeń, planowaniem terminów, zasobów, analizą ryzyk, planem przeglądów i raportów postępu, wreszcie z zamknięciem i rozliczeniem realizacji celów uczestnicy będą mogli wkomponować poznane narzędzia w przyjęty w organizacji standard realizacji projektów i obowiązujące procedury.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest wzmocnienie świadomości funkcjonowania projektów w organizacji i dostarczenie skutecznych metod i narzędzi do ich sprawnego zarządzania, w szczególności:

  • Definiowania celów i uzasadnienia biznesowego przedsięwzięć
  • Rozpoznawania wymagań i zakresu projektów z uwzględnieniem ryzyk
  • Budowania sprawnego zespołu w ramach dostępnych zasobów oraz korzystając z dostawców zewnętrznych

Usprawnienie przepływu informacji w projekcie.

PROGRAM SZKOLENIA:

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

27-28 MAJA 2021

SZKOLENIE Z ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
REALIZOWANE W TRYBIE ONLINE

szkolenie zarzadzanie projektam goodmpm

Według oceny naszych klientów:
Zbiór najlepszych praktyk przedstawiony w przejrzysty i zrozumiały sposób...„

Dzień pierwszy – start 9:00

1. Uporządkowanie głównych pojęć:

.

  • Różnica między pracą operacyjną (procesową) a zadaniami projektowymi;
  • Główne ograniczenia projektu i zarządzanie relacjami między nimi – zakres, czas, budżet;
  • Cykl życia projektu z uwzględnieniem jego specyfiki – od modelu sztywnego do podejścia adaptacyjnego. Jak wykorzystać silne strony każdego z tych podejść i stworzyć hybrydę dopasowaną do potrzeb i specyfiki organizacji.

2. Inicjacja projektu:

.

  • Tworzenie uzasadnienia biznesowego projektu;
  • Definiowanie celów – od problemu do rozwiązania, poprzez cele realizacyjne aż po mierniki oceny ich osiągnięcia;
  • Struktura zarządzania projektem – Sponsor, kierownik projektu, zespół projektowy, inni interesariusze – poziomy odpowiedzialności i uprawnień;
  • Analiza wymagań – czego tak naprawdę oczekują kluczowi interesariusze;
  • Zarządzanie ryzykiem – analiza ryzyk projektu względem całej organizacji i ryzyk realizacji samego projektu;
  • Plan Komunikacyjny – zasady obiegu informacji, organizacji spotkań, PR projektu w organizacji.

3. Planowanie projektu:

.

  • Struktura Podziału Prac (WBS) – definiowanie szczegółowego zakresu projektu i jego produktów cząstkowych;
  • Diagram Sieciowy – określenie zależności między wszystkimi zadaniami w projekcie, pierwsza analiza terminów, zadań krytycznych i optymalizacja czasu trwania projektu;
  • Harmogram – przeniesienie planu na oś czasu (Wykres Gantta), analiza zasobów;
  • Kamienie Milowe – ważne punkty kontroli zakresu i zaplanowane miejsca dużych bez-kosztowych zmian w projekcie – korzyści finansowe z podejścia etapowego;
  • Plan Zarządzania Ryzykiem – szczegółowa identyfikacja ryzyk, określenie ich wielkości, wybór metod mitygacji ryzyk i określenie odpowiedzialności za monitorowanie konkretnych ryzyk.

Zakończenie dnia pierwszego 16:00

Dzień drugi – start 9:00

4. Realizacja i kontrola przebiegu projektu

.

 • Zarządzanie zmianami – procedury vs. podejście elastyczne;
 • Raporty okresowe i na kamieniach milowych – metody monitorowania projektu z poziomu Sponsora.

5. Zamykanie projektu

.

 • .Podsumowanie na końcu projektu;
 • Formalne rozliczanie projektu;
 • Przekazywanie produktów projektu do życia w działalności operacyjnej i standardy monitorowania skuteczności wdrożenia;
 • Zbieranie doświadczeń z projektów – podejście systemowe pod kątem uczącej się organizacji.

Zakończenie dnia 16:00

METODA PROWADZENIA SZKOLENIA:

Szkolenie zarządzanie projektami ma formę warsztatową angażującą uczestników do aktywnej pracy, prócz wykładów zachęcamy do aktywnej dyskusji oraz licznych ćwiczeń zarówno manualnych jak i interaktywnych, mających na celu wypracowanie konkretny rozwiązań.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

  • Doskonale rozpoznawać w procesie zarządzania elementy typowo projektowe (niepowtarzalne) i procesowe (powtarzalne, proceduralne);
  • Osadzić projekt w strukturze organizacyjnej i nadać mu poziom priorytetu spójny z celami strategicznymi;
  • Definiować punkty krytyczne projektu oraz bramki decyzyjne pozwalające w porę przerwać projekt albo dostosować go do zmieniających się wymagań;
  • Stosować typowe techniki i metody rekomendowane przez najlepsze praktyki zarządzania projektami i wybrać z nich niezbędne minimum wspierające osiągnięcie sukcesu projektu;
  • Nadać obecnie i w przyszłości realizowanym projektom powtarzalnej struktury, co pozwoli na zmniejszenie poziomu przypadkowości w zarządzaniu całym portfelem projektów.

WARTOŚĆ SZKOLENIA:

ILOŚĆ OSÓB

1

2

3

4

PLN ZA OSOBĘ

1600

1500

1400

1200

Przy zgłoszeniu do 30 kwietnia:

ILOŚĆ OSÓB

1

2

3

4

PLN ZA OSOBĘ

1400

1300

1200

1100

Wartość szkolenia podana w zł netto za oosbę.

Wartość szkolenia zawiera:

 • materiały szkoleniowe;
 • wykłady oraz ćwiczenia 8h dziennie (1h-45min) oddzielone przerwami;
 • certyfikat potwierdzający udział w  szkoleniu;
 • napoje, poczęstuneki, obiady;
 • opcjonalnie istnieje możliwość dokupienia noclegu.

REJESTRACJA:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia. W przypadku grupy prosimy, jako pierwszą osobę oraz jej adres e-mail, wpisać koordynatora  grupy. Do tej osoby będą kierowane potwierdzenia i dokumenty.

szkolenie zarządzanie projektami

Na tej stronie korzystamy z narzędzi własnych lub zewnętrznych, które przechowują małe pliki (cookie) na Twoim urządzeniu.
Masz prawo zdecydować, czy włączyć statystyczne i profilujące pliki cookie.
Włączając je pomagasz nam oferować lepsze usługi i udoskonalać nasz serwis.