szkolenie zarządzanie projektami
0dni0godzin(y)0minut(y)0sekund(y)

Szkolenie pozwala zapoznać uczestników z całościowym spojrzeniem na zarządzanie projektami w organizacji zarówno poziomu osoby odpowiedzialnej za ich realizację oraz kluczowych członków zespołów projektowych. Dzięki przejściu w formule warsztatu przez wszystkie etapy projektu związane z definiowaniem jego założeń, planowaniem terminów, zasobów, analizą ryzyk, planem przeglądów i raportów postępu, wreszcie z zamknięciem i rozliczeniem realizacji celów uczestnicy będą mogli wkomponować poznane narzędzia w przyjęty w organizacji standard realizacji projektów i obowiązujące procedury.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest wzmocnienie świadomości funkcjonowania projektów w organizacji i dostarczenie skutecznych metod i narzędzi do ich sprawnego zarządzania, w szczególności:

  • Definiowania celów i uzasadnienia biznesowego przedsięwzięć
  • Rozpoznawania wymagań i zakresu projektów z uwzględnieniem ryzyk
  • Budowania sprawnego zespołu w ramach dostępnych zasobów oraz korzystając z dostawców zewnętrznych

Usprawnienie przepływu informacji w projekcie.

PROGRAM SZKOLENIA:

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

27-28 MAJA 2021

SZKOLENIE Z ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
REALIZOWANE W TRYBIE ONLINE

szkolenie zarzadzanie projektam goodmpm

Według oceny naszych klientów:
Zbiór najlepszych praktyk przedstawiony w przejrzysty i zrozumiały sposób...„

Dzień pierwszy – start 9:00

1. Uporządkowanie głównych pojęć:

.

  • Różnica między pracą operacyjną (procesową) a zadaniami projektowymi;
  • Główne ograniczenia projektu i zarządzanie relacjami między nimi – zakres, czas, budżet;
  • Cykl życia projektu z uwzględnieniem jego specyfiki – od modelu sztywnego do podejścia adaptacyjnego. Jak wykorzystać silne strony każdego z tych podejść i stworzyć hybrydę dopasowaną do potrzeb i specyfiki organizacji.

2. Inicjacja projektu:

.

  • Tworzenie uzasadnienia biznesowego projektu;
  • Definiowanie celów – od problemu do rozwiązania, poprzez cele realizacyjne aż po mierniki oceny ich osiągnięcia;
  • Struktura zarządzania projektem – Sponsor, kierownik projektu, zespół projektowy, inni interesariusze – poziomy odpowiedzialności i uprawnień;
  • Analiza wymagań – czego tak naprawdę oczekują kluczowi interesariusze;
  • Zarządzanie ryzykiem – analiza ryzyk projektu względem całej organizacji i ryzyk realizacji samego projektu;
  • Plan Komunikacyjny – zasady obiegu informacji, organizacji spotkań, PR projektu w organizacji.

3. Planowanie projektu:

.

  • Struktura Podziału Prac (WBS) – definiowanie szczegółowego zakresu projektu i jego produktów cząstkowych;
  • Diagram Sieciowy – określenie zależności między wszystkimi zadaniami w projekcie, pierwsza analiza terminów, zadań krytycznych i optymalizacja czasu trwania projektu;
  • Harmogram – przeniesienie planu na oś czasu (Wykres Gantta), analiza zasobów;
  • Kamienie Milowe – ważne punkty kontroli zakresu i zaplanowane miejsca dużych bez-kosztowych zmian w projekcie – korzyści finansowe z podejścia etapowego;
  • Plan Zarządzania Ryzykiem – szczegółowa identyfikacja ryzyk, określenie ich wielkości, wybór metod mitygacji ryzyk i określenie odpowiedzialności za monitorowanie konkretnych ryzyk.

Zakończenie dnia pierwszego 16:00

Dzień drugi – start 9:00

4. Realizacja i kontrola przebiegu projektu

.

 • Zarządzanie zmianami – procedury vs. podejście elastyczne;
 • Raporty okresowe i na kamieniach milowych – metody monitorowania projektu z poziomu Sponsora.

5. Zamykanie projektu

.

 • .Podsumowanie na końcu projektu;
 • Formalne rozliczanie projektu;
 • Przekazywanie produktów projektu do życia w działalności operacyjnej i standardy monitorowania skuteczności wdrożenia;
 • Zbieranie doświadczeń z projektów – podejście systemowe pod kątem uczącej się organizacji.

Zakończenie dnia 16:00

METODA PROWADZENIA SZKOLENIA:

Szkolenie zarządzanie projektami ma formę warsztatową angażującą uczestników do aktywnej pracy, prócz wykładów zachęcamy do aktywnej dyskusji oraz licznych ćwiczeń zarówno manualnych jak i interaktywnych, mających na celu wypracowanie konkretny rozwiązań.

TRENER/TRENERZY:

zarządzanie projektami szkoleniaPrzemysław Lisek – Doświadczony menedżer projektów, trener i konsultant biznesowy. Na początku kariery związany z zarządzaniem projektami marketingowymi i organizacją dużych, międzynarodowych i krajowych konferencji i kongresów. Jako dyrektor zarządzający spółki nabył doświadczeń z obszaru transformacji przedsiębiorstwa, wdrożeń IT i controllingu. Od 13 szkoli przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania projektami zarówno w wielkich korporacjach, jak i w organizacjach o mniejszych strukturach. Przez 10 lat promotor i opiekun merytoryczny Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami na WSAiB w Gdyni (18 edycji). Absolwent studiów magisterskich Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego na specjalności Logistyka oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami na Wyższej Szkole Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni. Od 2017 trener ds. zarządzania projektami w GOODMAN GROUP.

Specjalizuje się w praktycznych, warsztatowych szkoleniach z zakresu planowania, ryzyka, finansów i pracy zespołowej w projektach oraz metodologii TRIZ. Przygotował skutecznie do certyfikacji IPMA na poziomie D i C ponad 700 osób.

Na liście klientów kilkadziesiąt polskich przedsiębiorstw i międzynarodowych korporacji, m. in. 3M, Allegro, ABB, BSH, Polimex Mostostal, Grupa Eurocash, Alior Bank, Grupa Żywiec, Polska Telefonia Cyfrowa, Getin Bank, Thales, PESA, UPC Polska, Volvo, LU Polska, Philips Lighting Piła, PLL LOT, Lorentz, Rafako.

Posiadane certyfikaty: PRINCE2® Practitioner, IPMA-D

Z grupami szkoleniowymi pracuje przede wszystkim warsztatowo, zawsze opierając przykłady szkoleniowe na realiach biznesowych uczestników.

Pasjonat żeglarstwa i pracy z ludźmi.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

  • Doskonale rozpoznawać w procesie zarządzania elementy typowo projektowe (niepowtarzalne) i procesowe (powtarzalne, proceduralne);
  • Osadzić projekt w strukturze organizacyjnej i nadać mu poziom priorytetu spójny z celami strategicznymi;
  • Definiować punkty krytyczne projektu oraz bramki decyzyjne pozwalające w porę przerwać projekt albo dostosować go do zmieniających się wymagań;
  • Stosować typowe techniki i metody rekomendowane przez najlepsze praktyki zarządzania projektami i wybrać z nich niezbędne minimum wspierające osiągnięcie sukcesu projektu;
  • Nadać obecnie i w przyszłości realizowanym projektom powtarzalnej struktury, co pozwoli na zmniejszenie poziomu przypadkowości w zarządzaniu całym portfelem projektów.

WARTOŚĆ SZKOLENIA:

ILOŚĆ OSÓB

1

2

3

4

PLN ZA OSOBĘ

1600

1500

1400

1200

Przy zgłoszeniu do 30 kwietnia:

ILOŚĆ OSÓB

1

2

3

4

PLN ZA OSOBĘ

1400

1300

1200

1100

Wartość szkolenia podana w zł netto za oosbę.

Wartość szkolenia zawiera:

 • materiały szkoleniowe;
 • wykłady oraz ćwiczenia 8h dziennie (1h-45min) oddzielone przerwami;
 • certyfikat potwierdzający udział w  szkoleniu;
 • napoje, poczęstuneki, obiady;
 • opcjonalnie istnieje możliwość dokupienia noclegu.

REJESTRACJA:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia. W przypadku grupy prosimy, jako pierwszą osobę oraz jej adres e-mail, wpisać koordynatora  grupy. Do tej osoby będą kierowane potwierdzenia i dokumenty.

szkolenie zarządzanie projektami