Akademia zakupowa to unikatowy program rozwoju kompetencji, przeznaczony dla kupców oraz managerów działów zakupów. Program Akademii  każdorazowo dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Program rozwoju opracowany został w oparciu o dobre praktyki biznesowe i najnowsze narzędzia wspierające pracę profesjonalnych zakupów.

W celu otrzymania szczegółowej oferty zapraszamy do kontaktu  szkolenia@goodman.eu

Poniżej prezentujemy wybrane tematy poruszane w trakcie realizacji programów rozwojowych:

POZIOM PODSTAWOWY

1 Proces zakupowy

Przedstawienie procesu zakupowego, wraz z wariantami i modyfikacjami dla firm produkcyjnych i usługowych, zasady i warunki optymalizacji procesu zakupowego. Polityka zakupów jako regulator procesu zakupowego. Tworzenie procesu zakupowego.

2 Zapytanie ofertowe i specyfikacja

Zasady tworzenia zapytań ofertowych. Charakterystyka RFI, RFP, RFQ, RFT, RFS, RFD Czym jest specyfikacja, rodzaje specyfikacji, wsparcie użytkownika przy jej tworzeniu, optymalizacja specyfikacji. Specyfikacja jako dźwignia zakupowa.

3 Analiza ABC

Czym jest analiza ABC, charakterystyka modelu, interpretacja wyników analizy ABC. Tworzenie własnego arkusza do analizy ABC. Modyfikacje analizy ABC – Analiza ABCD oraz A+ABC. Na zajęciach będziemy ćwiczyć różne warianty tworzenia kalkulatora.

4 Segmentowanie dostawców w oparciu o macierz Krajlica

Czym jest macierz Krajlica, zasady tworzenia, interpretacja wyników analizy, budowa własnego kalkulatora do analizy macierzy Krajlica. Wykorzystanie macierzy w procesach zakupowych.

5 Zarządzanie użytkownikiem

Zasady komunikacji z użytkownikiem, mapowanie użytkownika, przekonywanie użytkownika do projektów zakupowych, macierze i kalkulatory zadań i RACI. Na zajęciach będziemy ćwiczyć wykorzystanie narzędzi do zarządzania użytkownikiem.

6 TCO

Opis i charakterystyka TCO, budowa TCO, analiza TCO, budowa kalkulatora do TCO, wykorzystanie TCO do negocjacji i komunikacji z dostawcą.

7 Subiektywna ocena ofert

Zasady subiektywnej oceny ofert, budowanie business requiments i wymogów użytkownika, ocena ofert wg kalkulatora, informacja zwrotna do dostawcy, tworzenie rekomendacji do użytkownika.

8 Ocena i rozwój dostawców

Wprowadzenie do oceny dostawców, budowanie procesu oceny dostawców w firmie, korzyści i zalety systemu oceny dostawców, budowanie własnego kalkulatora oceny.

9 Kwalifikacja dostawców

Wprowadzenie do kwalifikacji dostawców, budowanie procesu kwalifikacji w firmie, zalety i korzyści z programu kwalifikacji, budowanie własnego kalkulatora kwalifikacji.

10 Zasady i narzędzia do konsolidacji dostawców

Optymalizacja bazy dostawców, analiza danych i informacji uzyskanej dzięki analizie ABC i macierzy Krajlica, zasady konsolidacji dostawców, narzędzia do optymalizacji współpracy z dostawcami.

11 Podstawy SRM

Wprowadzenie do zarządzania relacjami z dostawcami, omówienie etapów procesu, przygotowanie do budowy strategii współpracy i relacji.

12 Podstawy zarządzania kategorią zakupową

Wprowadzenie do zarządzania kategorią zakupową (na podstawie metodologii PRIME), opisanie procesu zarządzania kategorią i podstawowych narzędzi.

Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniach

POZIOM PROBuyer

1 Analiza rynku (Porter, SWOT, PESTLE)

Wprowadzenie do analizy rynku i otoczenia firmy oraz wykorzystanie wyników analizy w zakupach. Omówienie każdego z elementów analizy w oparciu o model i kalkulator.

2 Profesjonalne wykorzystanie RFI

Zasady tworzenia i wykorzystanie profesjonalnego dokumentu RFI. Zasada działania, tworzenie własnego wzorca.

3 Contract management

Opisanie i analiza całego procesu zarządzania umowami w firmie. Zalety i korzyści z wprowadzenia zarządzania umowami.

4 Controling w zakupach  

Definiować i mierzyć efektywność funkcji zakupowej z perspektywy interesariuszy wewnętrznych.

 

5 Wykorzystanie dźwigni zakupowych

Wprowadzenie do teorii dźwigni zakupowych. Opisanie koła dźwigni i szczegółowa charakterystyka poszczególnych dźwigni zakupowych. Zasady wykorzystania dźwigni zakupowych.

6 Analiza łańcucha dostaw jako narzędzie lean w zakupach

Szczegółowa analiza łańcucha dostaw w firmie. Zasady optymalizacji łańcucha dostaw i poszukiwania wartości dodanych. Wykorzystanie lean do optymalizacji.

7 Ryzyko w zakupach, mierzenie, ograniczanie i przeciwdziałanie

Analiza ryzyka w zakupach. Metody mierzenia, ograniczania i  przeciwdziałania. Tworzenie własnych kalkulatorów do oceny i mierzenia ryzyka. Wykorzystanie risk management w procesie zakupowym.

8 Umowy w zakupach – typy, rodzaje

Zasady tworzenia umów. Podział obowiązków pomiędzy Dział Zakupów a Dział Prawny. Rodzaje umów zakupowych. MSA i LSA. Narzędzia do optymalizacji umów w zakupach.

9 Strategia w zakupach

Czym jest strategia w zakupach, podział strategii, proces tworzenia strategii zakupowych. Na zajęciach, dla wybranych przez grupę kategorii zakupowych, będziemy ćwiczyć stworzenie strategii zakupowych.

10 KPI

Key Performance Indicators – kluczowe wskaźniki efektywności. Charakterystyka, zasady i proces tworzenia, mierzenie wskaźnikami. Budowanie własnego kalkulatora KPI dostawcy lub umowy.

11 Projektowanie strategii SRM

Charakterystyka procesu zarządzania relacjami z dostawcą. Zasady i proces budowania strategii SRM. Na zajęciach, dla wybranych przez grupę kategorii zakupowych, będziemy tworzyć strategię SRM.

12 Analiza i wykorzystanie technologii w zakupach

Analiza technologii i wykorzystanie jej w zakupach. Model opisywania technologii i krzywa życia technologii. Na zajęciach, dla wybranych przez grupę kategorii zakupowych, będziemy ćwiczyć analizę technologii.

Certyfikat „Professional Buyer”

KORZYŚCI DLA FIRMY:

 • rozwój zespołu zakupowego (wiedza praktyczna i teoretyczna), aż 12 tematów szkoleniowych w ramach każdego z poziomów w ramach jednego programu szkoleniowego!
 • praktyczne ćwiczenia wykorzystujące konkretne narzędzia i kalkulatory,
 • kwalifikacje uzyskane dzięki naszemu programowi szkoleniowemu przekładają się bezpośrednio po wyjściu z sali na konkretne działania,
 • wzrost zadowolenia wśród pracowników, a wyniku tego budowanie prestiżu danej firmy na rynku pracy,
 • realizacja celów działu i firmy,
 • test końcowy potwierdzający uzyskaną wiedzę przez uczestnika (firma ma pewność, że pracownik właściwe wykorzystał program szkoleniowy),
 • stały motywator pracowników.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • poznanie nowych metody pracy i wykonywania swoich obowiązków,
 • przyswojenie wiedzy, którą wykorzystuje się w codziennym funkcjonowaniu w świecie zakupów,
 • wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami programu,
 • uczestniczy będę mogli także na zajęciach sami tworzyć narzędzia zakupowe dostosowane do realiów własnej firmy,
 • rozwój osobisty i kształtowanie ścieżki kariery,
 • zadowolenie i motywacja do pracy,
 • wiedza potwierdzona certyfikatem.

szkolenia zakupowe