0dni0godzin(y)0minut(y)0sekund(y)

Szkolenie pozwala zapoznać uczestników z całościowym spojrzeniem na zarządzanie projektami w organizacji zarówno poziomu osoby odpowiedzialnej za ich realizację oraz kluczowych członków zespołów projektowych. Dzięki przejściu w formule warsztatu przez wszystkie etapy projektu związane z definiowaniem jego założeń, planowaniem terminów, zasobów, analizą ryzyk, planem przeglądów i raportów postępu, wreszcie z zamknięciem i rozliczeniem realizacji celów uczestnicy będą mogli wkomponować poznane narzędzia w przyjęty w organizacji standard realizacji projektów i obowiązujące procedury.

PROGRAM SZKOLENIA:

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

24-25 PAŹDZIERNIKA 2019
WARSZAWA
14-15 LISTOPADA 2019
WROCŁAW

szkolenie zarzadzanie projektam goodmpm

Według oceny naszych klientów:
Zbiór najlepszych praktyk przedstawiony w przejrzysty i zrozumiały sposób...„

Dzień pierwszy – start 9:00

1. Uporządkowanie głównych pojęć:

.

  • Różnica między pracą operacyjną (procesową) a zadaniami projektowymi;
  • Główne ograniczenia projektu i zarządzanie relacjami między nimi – zakres, czas, budżet;
  • Cykl życia projektu z uwzględnieniem jego specyfiki – od modelu sztywnego do podejścia adaptacyjnego. Jak wykorzystać silne strony każdego z tych podejść i stworzyć hybrydę dopasowaną do potrzeb i specyfiki organizacji.

2. Inicjacja projektu:

.

  • Tworzenie uzasadnienia biznesowego projektu;
  • Definiowanie celów – od problemu do rozwiązania, poprzez cele realizacyjne aż po mierniki oceny ich osiągnięcia;
  • Struktura zarządzania projektem – Sponsor, kierownik projektu, zespół projektowy, inni interesariusze – poziomy odpowiedzialności i uprawnień;
  • Analiza wymagań – czego tak naprawdę oczekują kluczowi interesariusze;
  • Zarządzanie ryzykiem – analiza ryzyk projektu względem całej organizacji i ryzyk realizacji samego projektu;
  • Plan Komunikacyjny – zasady obiegu informacji, organizacji spotkań, PR projektu w organizacji.

3. Planowanie projektu:

.

  • Struktura Podziału Prac (WBS) – definiowanie szczegółowego zakresu projektu i jego produktów cząstkowych;
  • Diagram Sieciowy – określenie zależności między wszystkimi zadaniami w projekcie, pierwsza analiza terminów, zadań krytycznych i optymalizacja czasu trwania projektu;
  • Harmogram – przeniesienie planu na oś czasu (Wykres Gantta), analiza zasobów;
  • Kamienie Milowe – ważne punkty kontroli zakresu i zaplanowane miejsca dużych bez-kosztowych zmian w projekcie – korzyści finansowe z podejścia etapowego;
  • Plan Zarządzania Ryzykiem – szczegółowa identyfikacja ryzyk, określenie ich wielkości, wybór metod mitygacji ryzyk i określenie odpowiedzialności za monitorowanie konkretnych ryzyk.

Zakończenie dnia pierwszego 16:00

Dzień drugi – start 9:00

4. Realizacja i kontrola przebiegu projektu

.

 • Zarządzanie zmianami – procedury vs. podejście elastyczne;
 • Raporty okresowe i na kamieniach milowych – metody monitorowania projektu z poziomu Sponsora.

5. Zamykanie projektu

.

 • .Podsumowanie na końcu projektu;
 • Formalne rozliczanie projektu;
 • Przekazywanie produktów projektu do życia w działalności operacyjnej i standardy monitorowania skuteczności wdrożenia;
 • Zbieranie doświadczeń z projektów – podejście systemowe pod kątem uczącej się organizacji.

Zakończenie dnia 16:00

TRENER/TRENERZY:

zarządzanie projektami szkoleniaPrzemysław Lisek – Doświadczony menedżer projektów, trener i konsultant biznesowy. Na początku kariery związany z zarządzaniem projektami marketingowymi i organizacją dużych, międzynarodowych i krajowych konferencji i kongresów. Jako dyrektor zarządzający spółki nabył doświadczeń z obszaru transformacji przedsiębiorstwa, wdrożeń IT i controllingu. Od 13 szkoli przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania projektami zarówno w wielkich korporacjach, jak i w organizacjach o mniejszych strukturach. Przez 10 lat promotor i opiekun merytoryczny Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami na WSAiB w Gdyni (18 edycji). Absolwent studiów magisterskich Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego na specjalności Logistyka oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami na Wyższej Szkole Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni. Od 2017 trener ds. zarządzania projektami w GOODMAN GROUP.

Specjalizuje się w praktycznych, warsztatowych szkoleniach z zakresu planowania, ryzyka, finansów i pracy zespołowej w projektach oraz metodologii TRIZ. Przygotował skutecznie do certyfikacji IPMA na poziomie D i C ponad 700 osób.

Na liście klientów kilkadziesiąt polskich przedsiębiorstw i międzynarodowych korporacji, m. in. 3M, Allegro, ABB, BSH, Polimex Mostostal, Grupa Eurocash, Alior Bank, Grupa Żywiec, Polska Telefonia Cyfrowa, Getin Bank, Thales, PESA, UPC Polska, Volvo, LU Polska, Philips Lighting Piła, PLL LOT, Lorentz, Rafako.

Posiadane certyfikaty: PRINCE2® Practitioner, IPMA-D

Z grupami szkoleniowymi pracuje przede wszystkim warsztatowo, zawsze opierając przykłady szkoleniowe na realiach biznesowych uczestników.

Pasjonat żeglarstwa i pracy z ludźmi.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

  • Doskonale rozpoznawać w procesie zarządzania elementy typowo projektowe (niepowtarzalne) i procesowe (powtarzalne, proceduralne);
  • Osadzić projekt w strukturze organizacyjnej i nadać mu poziom priorytetu spójny z celami strategicznymi;
  • Definiować punkty krytyczne projektu oraz bramki decyzyjne pozwalające w porę przerwać projekt albo dostosować go do zmieniających się wymagań;
  • Stosować typowe techniki i metody rekomendowane przez najlepsze praktyki zarządzania projektami i wybrać z nich niezbędne minimum wspierające osiągnięcie sukcesu projektu;
  • Nadać obecnie i w przyszłości realizowanym projektom powtarzalnej struktury, co pozwoli na zmniejszenie poziomu przypadkowości w zarządzaniu całym portfelem projektów.

WARTOŚĆ SZKOLENIA:

ILOŚĆ OSÓB

1

2

3

4

PLN ZA OSOBĘ

1600

1500

1400

1200

Przy zgłoszeniu do 30 września:

ILOŚĆ OSÓB

1

2

3

4

PLN ZA OSOBĘ

1400

1300

1200

1100

Wartość szkolenia podana w zł netto za oosbę.

Wartość szkolenia zawiera:

 • materiały szkoleniowe;
 • wykłady oraz ćwiczenia 8h dziennie (1h-45min) oddzielone przerwami;
 • certyfikat potwierdzający udział w  szkoleniu;
 • napoje, poczęstuneki, obiady;
 • opcjonalnie istnieje możliwość dokupienia noclegu.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest wzmocnienie świadomości funkcjonowania projektów w organizacji i dostarczenie skutecznych metod i narzędzi do ich sprawnego zarządzania, w szczególności:

  • Definiowania celów i uzasadnienia biznesowego przedsięwzięć
  • Rozpoznawania wymagań i zakresu projektów z uwzględnieniem ryzyk
  • Budowania sprawnego zespołu w ramach dostępnych zasobów oraz korzystając z dostawców zewnętrznych

Usprawnienie przepływu informacji w projekcie.

METODA PROWADZENIA SZKOLENIA:

Szkolenie zarządzanie projektami ma formę warsztatową angażującą uczestników do aktywnej pracy, prócz wykładów zachęcamy do aktywnej dyskusji oraz licznych ćwiczeń zarówno manualnych jak i interaktywnych, mających na celu wypracowanie konkretny rozwiązań.

REJESTRACJA:

NASZE USŁUGI W OCENIE KLIENTÓW:

”Jest mi bardzo przyjemnie wystawić rekomendacje dla Firmy GOODMAN. Szkolenie dotyczyło negocjacji i było przeprowadzone w języku angielskim. Cala grupa zakupowców europejskich, która wzięła udział w tym szkoleniu była pod wrażeniem wiedzy trenera, przykładów i ćwiczeń które omówiliśmy. Firma wykazała się pełnym profesjonalizmem jeżeli chodzi o tematykę szkolenia, które w 100 % spełniło nasze oczekiwania… Polecam firmę GOODMAN jako solidnego i godnego polecenia partnera, jeżeli będziemy chcieli ponownie doszkolić się z zakupów, to z pewnością skorzystamy z usług tej firmy.”
Anna Florkiewicz Strategic Sourcing Specialist Europe – Asia – Africa, ADM Szamotuły

“My company organized 2 days training session, which was run by GOODMAN GROUP. Trainer was very well prepared for the task, managed the session with great ease. I got a lot of useful information but wasn’t overwhelmed by them. I loved one of the exercises in which I was recorded negotiating and after that we analysed the recording minute by minute. Trainer used a lot of interesting examples from his own experiences. I recommend GOODMAN as trainings company…”

Krzysztof Sowa, Senior Purchasing Specialist w Biazet SA

”Dziękuję za Twoje zaangażowanie w przekazywanie wiedzy oraz za niesztampowe, ciekawie przeprowadzone szkolenie. Dało mi do myślenia w kilku obszarach mojej pracy, szkoda że temat tak obszerny, a czasu tak mało…”
Łukasz Witkowski, Mobile Climate Control

„…zajęcia prowadzone były w bardzo ciekawy, a jednocześnie praktyczny sposób. Priorytetem był na pewno focus na dyskusję, wymianę poglądów oraz doświadczenia zdobytego w pracy (zarówno u słuchaczy, jak i prowadzącego). Brak „sztywnej” bariery pomiędzy stronami spowodował, że zajęcia nabrały charakteru swobodnego, aczkolwiek pouczającego dialogu – i to chyba najważniejsze…”
Patrycja Teresiak, Jeronimo Martins Polska S.A.

„Szkolenie w temacie Negocjacje w Biznesie przeprowadzono w bardzo miłej przyjemnej atmosferze. Trenerowi szkolenia w rewelacyjny sposób udało się połączyć treść z warsztatami negocjacyjnymi tzw. Teatrzykiem negocjatora. Super. Naprawdę POLECAM.”
Anna Rejmak, Faser-Plast Poland Sp. z o.o.

„Niewyczerpalne źródło oryginalnych pomysłów, rozwiązań i inspiracji. Innowacyjny, skuteczny i biznesowy. Pracować z Grzegorzem oznacza rozwijać się.”
Katarzyna Szychta, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

„Profesjonalizm prowadzonych warsztatów, nacisk na praktykę i przyjazna atmosfera to tylko kilka z wielu plusów które zachęcają do uczestnictwa w warsztatach prowadzonych przez Grzegorza. Zajęcia są bardzo praktycznie i nie ma tam „wiedzy bezużytecznej” która będzie kurzyć się w odległych zakamarkach naszego mózgu. Grzegorz Olechniewicz prowadzi zajęcia w ciekawy sposób i trudno na nich usnąć ;).Z jednej strony wymagające, z drugiej prowadzone na „luzie” i w bardzo przyjazny sposób tak właśnie mogę w skrócie opisać warsztaty prowadzone przez firmę GOODMAN. Jak najbardziej polecam wszystkim osobą które chcą nauczyć się czegoś ciekawego jak i poczuć się pewniej na swoim stanowisku pracy.”
Weronika Mucha, Steico

„Genialnie przeprowadzone szkolenie, nieocenione w pracy kupca. Przegląd potrzebnych narzędzi, bardzo interesujące przykłady pozwalające przeanalizować własny system pracy i wprowadzić udoskonalenia. Serdecznie polecam.”
Anna Kozłowska, Credin Polska

„Fantastyczne szkolenie! Pan Grzegorz jest trenerem z powołania.”
Beata Chmielewska

„Świetne szkolenie polecam !!!”
Marcin Bednarski, UM Warszawy

„Jako uczestnik szkolenia „ZAKUPY I NEGOCJACJE W BIZNESIE” prowadzone przez firmę Goodman we Wrocławiu chciałem podzielić się krótko osobistą opinią. Uważam, że były to bardzo dobrze przygotowane i przeprowadzone intensywne 2 dni. Rewelacyjne przykłady, duża wiedza i kompetencje prowadzącego, przydatne materiały. Szkolenie mogę serdecznie polecić.”
Maciej Borysławski, Deutsche Lufthansa AG

„Profesjonalista. Ugruntowane doświadczenie oraz bogata wiedza Pana Grzegorza przełożyły się na doskonałe efekty szkolenia. Polecam współpracę!”
Adrian Gabryszak, AG INWESTYCJE

„Super! Bogata wiedza i doświadczenie. Genialne dobrane casy.”
Marek Wojciechowski, Chilli Agencja Marketingu i Reklamy

„Wysoki poziom merytoryczny oraz praktyczny. Profesjonalne przygotowanie i pełne zaangażowanie! Polecam współpracę.”
Gabriela Nowak, LekMed Medical Group Sp. z o.o.

„Trener z powołania. Zawsze doskonale przygotowany, szkolący z pełnym zaangażowaniem. Bardzo ciekawe wykłady, przeplatane licznymi grami zespołowymi i ćwiczeniami co sprawie, że grupa się nie nudzi. Polecam z czystym sumieniem.”
Jan Rytel, CareerCon

„Wykładowca jest praktykiem co mocno podnosi wiarygodność przekazywanej teorii. Szkolenie zmusza do myślenia, rozwija, zwiększa efektywność pracy.
Elżbieta Piątek, Inmark

„Polecam Pana Grzegorza jako kompetentnego doradce w dziedzinie zakupów. Dzięki opracowanej prze niego koncepcji optymalizacji zakupów udało nam się uzyskać zaskakujące oszczędności w skali całego przedsiębiorstwa.
Maciej Piotrowski, Dyrektor departamentu zakupów

„Trener z powołania, zawsze doskonale przygotowany, szkolący z pełnym zaangażowaniem. Bardzo Ciekawe wykłady przeplatane licznymi grami zespołowymi i ćwiczeniami co sprawia, że grupa się nie nudzi. Polecam z czystym sumieniem.
Marta Zawadzka, CareerCon

Tagi: szkolenie zarządzanie projektami, zwinne zarządzanie, AGILE,  szkolenia zakupowe, szkolenia dla kupców, szkolenia dla działu zakupów