0dni0godzin(y)0minut(y)0sekund(y)

Szkolenie pozwala zapozna膰 uczestnik贸w z ca艂o艣ciowym spojrzeniem na zarz膮dzanie projektami w organizacji zar贸wno poziomu osoby odpowiedzialnej za ich realizacj臋 oraz kluczowych cz艂onk贸w zespo艂贸w projektowych. Dzi臋ki przej艣ciu w formule warsztatu przez wszystkie etapy projektu zwi膮zane z definiowaniem jego za艂o偶e艅, planowaniem termin贸w, zasob贸w, analiz膮 ryzyk, planem przegl膮d贸w i raport贸w post臋pu, wreszcie z zamkni臋ciem i rozliczeniem realizacji cel贸w uczestnicy b臋d膮 mogli wkomponowa膰 poznane narz臋dzia w przyj臋ty w organizacji standard realizacji projekt贸w i obowi膮zuj膮ce procedury.

PROGRAM SZKOLENIA:

ZARZ膭DZANIE PROJEKTAMI

GDA艃SK
08-09 CZERWCA 2020
Novotel Gda艅sk Marina
Jelitkowska 20, 80-342 Gda艅sk

szkolenie zarzadzanie projektam goodmpm

Wed艂ug oceny naszych klient贸w:
Zbi贸r najlepszych praktyk przedstawiony w przejrzysty i zrozumia艂y spos贸b...鈥

Dzie艅 pierwszy 鈥 start 9:00

1. Uporz膮dkowanie g艂贸wnych poj臋膰:

.

  • R贸偶nica mi臋dzy prac膮 operacyjn膮 (procesow膮) a zadaniami projektowymi;
  • G艂贸wne ograniczenia projektu i zarz膮dzanie relacjami mi臋dzy nimi 鈥 zakres, czas, bud偶et;
  • Cykl 偶ycia projektu z uwzgl臋dnieniem jego specyfiki 鈥 od modelu sztywnego do podej艣cia adaptacyjnego. Jak wykorzysta膰 silne strony ka偶dego z tych podej艣膰 i stworzy膰 hybryd臋 dopasowan膮 do potrzeb i specyfiki organizacji.

2. Inicjacja projektu:

.

  • Tworzenie uzasadnienia biznesowego projektu;
  • Definiowanie cel贸w 鈥 od problemu do rozwi膮zania, poprzez cele realizacyjne a偶 po mierniki oceny ich osi膮gni臋cia;
  • Struktura zarz膮dzania projektem 鈥 Sponsor, kierownik projektu, zesp贸艂 projektowy, inni interesariusze 鈥 poziomy odpowiedzialno艣ci i uprawnie艅;
  • Analiza wymaga艅 鈥 czego tak naprawd臋 oczekuj膮 kluczowi interesariusze;
  • Zarz膮dzanie ryzykiem 鈥 analiza ryzyk projektu wzgl臋dem ca艂ej organizacji i ryzyk realizacji samego projektu;
  • Plan Komunikacyjny 鈥 zasady obiegu informacji, organizacji spotka艅, PR projektu w organizacji.

3. Planowanie projektu:

.

  • Struktura Podzia艂u Prac (WBS) 鈥 definiowanie szczeg贸艂owego zakresu projektu i jego produkt贸w cz膮stkowych;
  • Diagram Sieciowy 鈥 okre艣lenie zale偶no艣ci mi臋dzy wszystkimi zadaniami w projekcie, pierwsza analiza termin贸w, zada艅 krytycznych i optymalizacja czasu trwania projektu;
  • Harmogram 鈥 przeniesienie planu na o艣 czasu (Wykres Gantta), analiza zasob贸w;
  • Kamienie Milowe 鈥 wa偶ne punkty kontroli zakresu i zaplanowane miejsca du偶ych bez-kosztowych zmian w projekcie 鈥 korzy艣ci finansowe z podej艣cia etapowego;
  • Plan Zarz膮dzania Ryzykiem 鈥 szczeg贸艂owa identyfikacja ryzyk, okre艣lenie ich wielko艣ci, wyb贸r metod mitygacji ryzyk i okre艣lenie odpowiedzialno艣ci za monitorowanie konkretnych ryzyk.

Zako艅czenie dnia pierwszego 16:00

Dzie艅 drugi 鈥 start 9:00

4. Realizacja i kontrola przebiegu projektu

.

 • Zarz膮dzanie zmianami 鈥 procedury vs. podej艣cie elastyczne;
 • Raporty okresowe i na kamieniach milowych 鈥 metody monitorowania projektu z poziomu Sponsora.

5. Zamykanie projektu

.

 • .Podsumowanie na ko艅cu projektu;
 • Formalne rozliczanie projektu;
 • Przekazywanie produkt贸w projektu do 偶ycia w dzia艂alno艣ci operacyjnej i standardy monitorowania skuteczno艣ci wdro偶enia;
 • Zbieranie do艣wiadcze艅 z projekt贸w 鈥 podej艣cie systemowe pod k膮tem ucz膮cej si臋 organizacji.

Zako艅czenie dnia 16:00

TRENER/TRENERZY:

zarz膮dzanie projektami szkoleniaPrzemys艂aw Lisek – Do艣wiadczony mened偶er projekt贸w, trener i konsultant biznesowy. Na pocz膮tku kariery zwi膮zany z zarz膮dzaniem projektami marketingowymi i organizacj膮 du偶ych, mi臋dzynarodowych i krajowych konferencji i kongres贸w. Jako dyrektor zarz膮dzaj膮cy sp贸艂ki naby艂 do艣wiadcze艅 z obszaru transformacji przedsi臋biorstwa, wdro偶e艅 IT i controllingu. Od 13 szkoli przedsi臋biorstwa w zakresie zarz膮dzania projektami zar贸wno w wielkich korporacjach, jak i w organizacjach o mniejszych strukturach. Przez 10 lat promotor i opiekun merytoryczny Podyplomowych Studi贸w Zarz膮dzania Projektami na WSAiB w Gdyni (18 edycji). Absolwent studi贸w magisterskich聽Wydzia艂u Ekonomicznego Uniwersytetu Gda艅skiego na specjalno艣ci Logistyka oraz Podyplomowych Studi贸w Zarz膮dzania Projektami na Wy偶szej Szkole Mi臋dzynarodowych Stosunk贸w Gospodarczych i Politycznych w Gdyni. Od 2017 trener ds. zarz膮dzania projektami w GOODMAN GROUP.

Specjalizuje si臋 w praktycznych, warsztatowych szkoleniach z zakresu planowania, ryzyka, finans贸w i pracy zespo艂owej w projektach oraz metodologii TRIZ. Przygotowa艂 skutecznie do certyfikacji IPMA na poziomie D i C ponad 700 os贸b.

Na li艣cie klient贸w kilkadziesi膮t polskich przedsi臋biorstw i mi臋dzynarodowych korporacji, m. in. 3M, Allegro, ABB, BSH, Polimex Mostostal, Grupa Eurocash, Alior Bank, Grupa 呕ywiec, Polska Telefonia Cyfrowa, Getin Bank, Thales, PESA, UPC Polska, Volvo, LU Polska, Philips Lighting Pi艂a, PLL LOT, Lorentz, Rafako.

Posiadane certyfikaty: PRINCE2庐 Practitioner, IPMA-D

Z grupami szkoleniowymi pracuje przede wszystkim warsztatowo, zawsze opieraj膮c przyk艂ady szkoleniowe na realiach biznesowych uczestnik贸w.

Pasjonat 偶eglarstwa i pracy z lud藕mi.

Po zako艅czeniu szkolenia uczestnicy b臋d膮 potrafili:

  • Doskonale rozpoznawa膰 w procesie zarz膮dzania elementy typowo projektowe (niepowtarzalne) i procesowe (powtarzalne, proceduralne);
  • Osadzi膰 projekt w strukturze organizacyjnej i nada膰 mu poziom priorytetu sp贸jny z聽celami strategicznymi;
  • Definiowa膰 punkty krytyczne projektu oraz bramki decyzyjne pozwalaj膮ce w por臋 przerwa膰 projekt albo dostosowa膰 go do zmieniaj膮cych si臋 wymaga艅;
  • Stosowa膰 typowe techniki i metody rekomendowane przez najlepsze praktyki zarz膮dzania projektami i wybra膰 z nich niezb臋dne minimum wspieraj膮ce osi膮gni臋cie sukcesu projektu;
  • Nada膰 obecnie i w przysz艂o艣ci realizowanym projektom powtarzalnej struktury, co pozwoli na zmniejszenie poziomu przypadkowo艣ci w zarz膮dzaniu ca艂ym portfelem projekt贸w.

WARTO艢膯 SZKOLENIA:

ILO艢膯 OS脫B

1

2

3

4

PLN ZA OSOB臉

1600

1500

1400

1200

Przy zg艂oszeniu do 30 kwietnia:

ILO艢膯 OS脫B

1

2

3

4

PLN ZA OSOB臉

1400

1300

1200

1100

Warto艣膰 szkolenia podana w z艂 netto za oosb臋.

Warto艣膰 szkolenia zawiera:

 • materia艂y szkoleniowe;
 • wyk艂ady oraz 膰wiczenia 8h dziennie (1h-45min) oddzielone przerwami;
 • certyfikat potwierdzaj膮cy udzia艂 w聽 szkoleniu;
 • napoje, pocz臋stuneki, obiady;
 • opcjonalnie istnieje mo偶liwo艣膰 dokupienia noclegu.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest wzmocnienie 艣wiadomo艣ci funkcjonowania projekt贸w w organizacji i dostarczenie skutecznych metod i narz臋dzi do ich sprawnego zarz膮dzania, w szczeg贸lno艣ci:

  • Definiowania cel贸w i uzasadnienia biznesowego przedsi臋wzi臋膰
  • Rozpoznawania wymaga艅 i zakresu projekt贸w z uwzgl臋dnieniem ryzyk
  • Budowania sprawnego zespo艂u w ramach dost臋pnych zasob贸w oraz korzystaj膮c z dostawc贸w zewn臋trznych

Usprawnienie przep艂ywu informacji w projekcie.

METODA PROWADZENIA SZKOLENIA:

Szkolenie zarz膮dzanie projektami ma form臋 warsztatow膮 anga偶uj膮c膮 uczestnik贸w do聽aktywnej pracy, pr贸cz wyk艂ad贸w zach臋camy do聽aktywnej dyskusji oraz聽licznych 膰wicze艅 zar贸wno manualnych jak i聽interaktywnych, maj膮cych na聽celu wypracowanie konkretny rozwi膮za艅.

REJESTRACJA:

NASZE US艁UGI W OCENIE KLIENT脫W:

鈥滼est mi bardzo przyjemnie wystawi膰 rekomendacje dla Firmy GOODMAN. Szkolenie dotyczy艂o negocjacji i by艂o przeprowadzone w j臋zyku angielskim. Cala grupa zakupowc贸w europejskich, kt贸ra wzi臋艂a udzia艂 w tym szkoleniu by艂a pod wra偶eniem wiedzy trenera, przyk艂ad贸w i 膰wicze艅 kt贸re om贸wili艣my. Firma wykaza艂a si臋 pe艂nym profesjonalizmem je偶eli chodzi o tematyk臋 szkolenia, kt贸re w 100 % spe艂ni艂o nasze oczekiwania鈥 Polecam firm臋 GOODMAN jako solidnego i godnego polecenia partnera, je偶eli b臋dziemy chcieli ponownie doszkoli膰 si臋 z zakup贸w, to z pewno艣ci膮 skorzystamy z us艂ug tej firmy.鈥
Anna Florkiewicz Strategic Sourcing Specialist Europe 鈥 Asia 鈥 Africa, ADM Szamotu艂y

“My company organized 2 days training session, which was run by GOODMAN GROUP. Trainer was very well prepared for the task, managed the session with great ease. I got a lot of useful information but wasn’t overwhelmed by them. I loved one of the exercises in which I was recorded negotiating and after that we analysed the recording minute by minute. Trainer used a lot of interesting examples from his own experiences. I recommend GOODMAN as trainings company…”

Krzysztof Sowa, Senior Purchasing Specialist w Biazet SA

鈥滵zi臋kuj臋 za Twoje zaanga偶owanie w przekazywanie wiedzy oraz za niesztampowe, ciekawie przeprowadzone szkolenie. Da艂o mi do my艣lenia w kilku obszarach mojej pracy, szkoda 偶e temat tak obszerny, a czasu tak ma艂o鈥︹
艁ukasz Witkowski, Mobile Climate Control

鈥炩aj臋cia prowadzone by艂y w bardzo ciekawy, a jednocze艣nie praktyczny spos贸b. Priorytetem by艂 na pewno focus na dyskusj臋, wymian臋 pogl膮d贸w oraz do艣wiadczenia zdobytego w pracy (zar贸wno u s艂uchaczy, jak i prowadz膮cego). Brak 鈥瀞ztywnej鈥 bariery pomi臋dzy stronami spowodowa艂, 偶e zaj臋cia nabra艂y charakteru swobodnego, aczkolwiek pouczaj膮cego dialogu 鈥 i to chyba najwa偶niejsze鈥︹
Patrycja Teresiak, Jeronimo Martins Polska S.A.

鈥濻zkolenie w temacie Negocjacje w Biznesie przeprowadzono w bardzo mi艂ej przyjemnej atmosferze. Trenerowi szkolenia w rewelacyjny spos贸b uda艂o si臋 po艂膮czy膰 tre艣膰 z warsztatami negocjacyjnymi tzw. Teatrzykiem negocjatora. Super. Naprawd臋 POLECAM.鈥
Anna Rejmak, Faser-Plast Poland Sp. z o.o.

鈥濶iewyczerpalne 藕r贸d艂o oryginalnych pomys艂贸w, rozwi膮za艅 i inspiracji. Innowacyjny, skuteczny i biznesowy. Pracowa膰 z Grzegorzem oznacza rozwija膰 si臋.鈥
Katarzyna Szychta, Wy偶sza Szko艂a Bankowa w Poznaniu

鈥濸rofesjonalizm prowadzonych warsztat贸w, nacisk na praktyk臋 i przyjazna atmosfera to tylko kilka z wielu plus贸w kt贸re zach臋caj膮 do uczestnictwa w warsztatach prowadzonych przez Grzegorza. Zaj臋cia s膮 bardzo praktycznie i nie ma tam 鈥瀢iedzy bezu偶ytecznej鈥 kt贸ra b臋dzie kurzy膰 si臋 w odleg艂ych zakamarkach naszego m贸zgu. Grzegorz Olechniewicz prowadzi zaj臋cia w ciekawy spos贸b i trudno na nich usn膮膰 ;).Z jednej strony wymagaj膮ce, z drugiej prowadzone na 鈥瀕uzie鈥 i w bardzo przyjazny spos贸b tak w艂a艣nie mog臋 w skr贸cie opisa膰 warsztaty prowadzone przez firm臋 GOODMAN. Jak najbardziej polecam wszystkim osob膮 kt贸re chc膮 nauczy膰 si臋 czego艣 ciekawego jak i poczu膰 si臋 pewniej na swoim stanowisku pracy.鈥
Weronika Mucha, Steico

鈥濭enialnie przeprowadzone szkolenie, nieocenione w pracy kupca. Przegl膮d potrzebnych narz臋dzi, bardzo interesuj膮ce przyk艂ady pozwalaj膮ce przeanalizowa膰 w艂asny system pracy i wprowadzi膰 udoskonalenia. Serdecznie polecam.鈥
Anna Koz艂owska, Credin Polska

鈥濬antastyczne szkolenie! Pan Grzegorz jest trenerem z powo艂ania.鈥
Beata Chmielewska

鈥炁歸ietne szkolenie polecam !!!鈥
Marcin Bednarski, UM Warszawy

鈥濲ako uczestnik szkolenia 鈥瀂AKUPY I NEGOCJACJE W BIZNESIE鈥 prowadzone przez firm臋 Goodman we Wroc艂awiu chcia艂em podzieli膰 si臋 kr贸tko osobist膮 opini膮. Uwa偶am, 偶e by艂y to bardzo dobrze przygotowane i przeprowadzone intensywne 2 dni. Rewelacyjne przyk艂ady, du偶a wiedza i kompetencje prowadz膮cego, przydatne materia艂y. Szkolenie mog臋 serdecznie poleci膰.鈥
Maciej Borys艂awski, Deutsche Lufthansa AG

鈥濸rofesjonalista. Ugruntowane do艣wiadczenie oraz bogata wiedza Pana Grzegorza prze艂o偶y艂y si臋 na doskona艂e efekty szkolenia. Polecam wsp贸艂prac臋!鈥
Adrian Gabryszak, AG INWESTYCJE

鈥濻uper! Bogata wiedza i do艣wiadczenie. Genialne dobrane casy.鈥
Marek Wojciechowski, Chilli Agencja Marketingu i Reklamy

鈥濿ysoki poziom merytoryczny oraz praktyczny. Profesjonalne przygotowanie i pe艂ne zaanga偶owanie! Polecam wsp贸艂prac臋.鈥
Gabriela Nowak, LekMed Medical Group Sp. z o.o.

鈥濼rener z powo艂ania. Zawsze doskonale przygotowany, szkol膮cy z pe艂nym zaanga偶owaniem. Bardzo ciekawe wyk艂ady, przeplatane licznymi grami zespo艂owymi i 膰wiczeniami co sprawie, 偶e grupa si臋 nie nudzi. Polecam z czystym sumieniem.鈥
Jan Rytel, CareerCon

鈥濿yk艂adowca jest praktykiem co mocno podnosi wiarygodno艣膰 przekazywanej teorii. Szkolenie zmusza do my艣lenia, rozwija, zwi臋ksza efektywno艣膰 pracy.
El偶bieta Pi膮tek, Inmark

鈥濸olecam Pana Grzegorza jako kompetentnego doradce w dziedzinie zakup贸w. Dzi臋ki opracowanej prze niego koncepcji optymalizacji zakup贸w uda艂o nam si臋 uzyska膰 zaskakuj膮ce oszcz臋dno艣ci w skali ca艂ego przedsi臋biorstwa.
Maciej Piotrowski, Dyrektor departamentu zakup贸w

鈥濼rener z powo艂ania, zawsze doskonale przygotowany, szkol膮cy z pe艂nym zaanga偶owaniem. Bardzo Ciekawe wyk艂ady przeplatane licznymi grami zespo艂owymi i 膰wiczeniami co sprawia, 偶e grupa si臋 nie nudzi. Polecam z czystym sumieniem.
Marta Zawadzka, CareerCon

Tagi: szkolenie zarz膮dzanie projektami, zwinne zarz膮dzanie, AGILE,聽 szkolenia zakupowe, szkolenia dla kupc贸w, szkolenia dla dzia艂u zakup贸w