Wpisy

Dojrzałość Zakupowa vs Stakeholder (użytkownik)
Ocenę dojrzałości zakupowej bardzo często wykorzystuje się jako punkt startowy do transformacji zakupów w organizacji. Jest to często punkt wyjścia, od którego buduje się plan zmiany, czasookres i wymagany efekt końcowy.

category-management-szkolenia-cm-box
zarzadzanie ryzykiem w zakuapch

MODEL PORTFOLIO ZAKUPÓW Petera Kraljic’a (macierz Kraljica)