Wpisy

MOQ jest skrótem od Minimum Order Quantities czyli minimalne ilości zamówienia. MOQ’i mówią nam o najmniejszej ilości, jaką można kupić od dostawcy…