Posts

End to End omówienie modelu zarządzania katerą zakupową.

Etapy rozwoju funkcji zakupowej w oparciu o krzywą dojrzałości zakupowej.

Publikacje na temat zarządzania zakupami od 01 do 07 2019

Pragniemy poinformować, że 20 lipca 2019 roku w Puszczykowie odbyło się spotkanie branży zakupowej “PROCUREMENT SUMMER GRILL 2019” mieliśmy przyjemność gościć na nim specjalistów z takich firm jak…

Dojrzałość Zakupowa vs Stakeholder (użytkownik)
Ocenę dojrzałości zakupowej bardzo często wykorzystuje się jako punkt startowy do transformacji zakupów w organizacji. Jest to często punkt wyjścia, od którego buduje się plan zmiany, czasookres i wymagany efekt końcowy.