MISJA.

Najważniejszym ogniwem w działalności firmy są jej pracownicy. Ich codzienne działania przekładają się na sukcesy i rozkwit firmy oraz porażki. Misją GOODMAN jest rozwój zawodowy pracowników oraz stałe podnoszenie ich kwalifikacji, poprzez sprawdzone i skuteczne metody doradcze oraz szkoleniowe. W naszej pracy zarówno w trakcie projektów doradczych jak i szkoleniowych kierujemy się naszym hasłem.