CATEGORY MANAGEMENT PRIME™

prime zarzadzanie kategoria zakupowa category management

Model PRIME™ to kompletna metodyka, zbiór narzędzi do zarządzania kategorią w zakupach.

CEL METODOLOGII  PRIME™

Stosowanie modelu PRIME™  gwarantuje:

 • zwiększenie wiedzy i świadomości kupców z zakresu zarządzania kategorią zakupową w Waszej firmie,
 • usprawnienie zarządzania kategorią w Waszej firmie,
 • realne korzyści biznesowe i finansowe dla Waszej firmy.

 

DLA KOGO JEST PRIME™?

Model PRIME™ z sukcesami stosują w codziennej pracy nie tylko managerowie kategorii zakupowych oraz kupcy kategorii, ale również pracownicy zakupów na każdym szczeblu. Szczególnie ważne jest, aby model ten poznali managerowie zakupów dla zrozumienia i wspierania postępowania kierowników kategorii.

zarzadzanie kategoria w zakupach
Etapy modelu PRIME™

 CECHY MODELU  PRIME™

 • model jest dynamiczny, tj. ciągle trwają prace nad jego udoskonalaniem,
 • model PRIME™ składa się z 5 faz oraz ponad 40 kroków,
 • na model PRIME™ składa się ponad 30 narzędzi,
 • co 12 miesięcy grupa projektowa na podstawie otrzymanych informacji od klientów, kupców, osób uczestniczących w szkoleniach i firm, które wdrożyły model PRIME™ przygotowuje plan aktualizacji i usprawnienia modelu.

NARZĘDZIOWNIA PRIME™

Poniżej wskazaliśmy listę narzędzi stosowanych w modelu PRIMETM. Każde z poniższych narzędzi zostało przygotowane w postaci kalkulatora, działającego modelu, arkusza kalkulacyjnego lub wzorca (template).
 • Mapowanie priorytetowych kategorii zakupowych (kalkulator)
 • Macierz możliwości (OA) – segmentacja kategorii wg ważności i potencjalnych możliwości (automatyczny wykres macierzowy)
 • Analiza wpływu technologii na kategorię zakupową (kalkulator)
 • Wyznaczanie roli w zespole CM (kalkulator)
 • Model STP – analiza obecnej sytuacji w kategorii zakupowej (template)
 • Mapowanie użytkowników i RACI (kalkulator)
 • Segmentacja kategorii zakupowych w oparciu o macierz Krajlica – model uproszczony (kalkulator)
 • Segmentacja kategorii zakupowych w oparciu o macierz Krajlica – model rozserzony (kalkulator)
 • Analiza potrzeb użytkownika wg RAQSCI  (template)
 • Komunikacja procesu CM – macierz sposobów i narzędzi  (template)
 • Analiza SWOT – model matematyczny (kalkulator)
 • Analiza profilu obecnego dostawcy  (template)
 • Model generowania pomysłów w oparciu o SWOT  (template)
 • Model generowania pomysłów w oparciu o “Trójkąt możliwości”  (template)
 • Model generowania pomysłów PPWT  (template)
 • Lokowanie kategorii zakupowej – macierz  (template)
 • Macierz oceny pomysłów (kalkulator)
 • Rekomendacja wybranej opcji (template)
 • Analiza ryzyk i plan przeciwdziałnia (kalkulator)
 • Spotkanie otwierające – AGENDA, (template)
 • Wymogi biznesowe + arkusz oceny ofert (kalkulator)
 • Arkusz planowania zmiany (template)
 • Key performance indicators  – model i arkusz (kalkulator)
 • Arkusz informacji zwrotnej (template)
 • Rejestr lessons learned (template)
 • Ocena percepcji dostawców (także w modelu SRM) (kalkulator)
 • Segmentacja dostawców w procesie SRM (kalkulator)
 • Arkusz śledzenia korzyści (kalkulator)
 • Analiza profilu kategorii zakupowej (kalkulator)
 • Analiza ABC (kalkulator)
 • Strategia dla kategorii zakupowej (template)
 • Generowanie celów w zarządzaniu kategorią zakupową i SRM (template)
 • Kalendarz category managera (template)
 • Analiza 5 sił Portera – model matematyczny (kalkulator)
 • Itd.