Najprawdopodobniej w ciągu ostatniego roku, a nawet dwóch słowo „inflacja” nie schodzi z nagłówków pierwszych stron gazet i serwisów informacyjnych.

Dziesiątka Cartera może stanowić solidny fundament dla skutecznej polityki zarządzania dostawcami. Pomaga ocenić potencjalnych dostawców.

nda umowa o zachowaniu poufności w zakupach

Umowa NDA (Non-Disclosure Agreement) to umowa poufności, która reguluje wymianę informacji poufnych między dwiema lub więcej stronami.

EMEA, NORAM, APAC, LATAM?

Ostatnio jeden z młodych adeptów sztuki zakupowej przyszedł do nas z pytaniem, co to oznacza, jak mu dostawca napisał, że produkcję ma zlokalizowaną w regionie LATAM, APAC a głównych klientów w NORAM.