SRM – ZARZĄDZANIE RELACJAMI 4Srm

4srm, SRM, Zarządzanie relacjami w zakupach z dostawcą, zarządzanie zakupami, szkolenie, negocjacje

Model 4Srm™ to kompletna metodologia i zbiór narzędzi do zarządzania relacjami z dostawcami.
Przedstawia jednolity proces zarządzania relacjami w oparciu o 4 następujące kroki:

SRM proces zarządzania relacjami z dostawća

  • Segmentation, czyli segmentacja potencjalnych kategorii zakupowych dla programów SRM, wykorzystując metody i narzędzia segmentacji, m.in. macierz Kraljica, macierz Bensaou, A+ABCD i metody manualne.
  • Selection, wybór właściwych dostawców do programu SRM, wykorzystując autorskie narzędzia i m.in. macierz A.Cox’a.
  • Strategy, czyli cały proces tworzenia strategii SRM, wykorzystując takie narzędzia jak: VIPER, RAQSCI, Analiza Możliwości, Analiza Ryzyk i wiele innych.
  • Supplier Exit – czyli tworzenie planu i strategii zakończenia współpracy z dostawcą.