LEAN PROCUREMENT / LEAN W ZAKUPACH.

Od lat wspieramy naszych klientów w optymalizacji procesów zakupowych i w trwałym  podnoszeniu efektywności działów zakupów.

Przez Lean w zakupach rozumiemy trwałą eliminację marnotrawstwa. Jej eliminację wspieramy u naszych klientów w ośmiu kluczowych obszarach:

lean-procurement-lean w zakupach szkolenia zakupowe

lean in procurement goodmaneu szkolenia zakupowe lean management zarzadzanie zakupami

DLACZEGO LEAN W ZAKUPACH?

lean procurement lean w zakupach szkolenia

.

  • Usprawnienie procesu zamówień i przepływu pracy;

  • Skracanie czasu i eliminację strat;

  • Zmniejszenie / obniżenie kosztów;

  • Poprawa jakości współpracy z D.Z.;

.

  • Działania ukierunkowwane na wzrost wartości;

  • Nacisk na działania strategiczne a nie transakcyjne;

  • Poprawa jakości dokumentacji/raportów;

  • Poprawa wydajność i szybkość reakcji dostawców.

Lean in procurement lean w zakupach

Grzegorz Olechniewicz – Prezes Zarządu GOODMAN GROUP Sp. z o. o. w trakcie prelekcji dotyczącej wykorzystania Lean w zakupach. “LEAN IN PROCUREMENT – na przykładzie realizowanego projektu w branży produkcyjnej. Podnoszenie kwalifikacji w obszarze zakupów na potrzeby optymalizacji procesów i generowania dodatkowych oszczędności.
Poznań 02 marca 2017r.

szkolenia zakupowe