LEAN MANAGEMENT W ZAKUPACH

lean management optymalizacja procesów doradztwo zakupowe goodman szkolenia lean

ZAKRES NASZYCH USŁUG:

Opracowanie strategii zarządzania w oparciu o Lean  Management:

 • Diagnoza organizacji / Audyt Lean Management;
 • Budowanie modeli operacyjnych organizacji w oparciu o Lean;
 • Budowanie efektywnych systemów sugestii (Kaizen);
 • Standaryzacja pracy  (Gemba Kanri );
 • Tworzenie celów i wskaźników dla organizacji (Hoshin Kanri).

Optymalizacja procesów:

 • Diagnoza i ocena efektywności procesów zakupowych;
 • Ustalanie celów dla procesów;
 • Ustalanie mierników efektywności i rezultatu (PRI/KPI);
 • Opracowanie rekomendacji dotyczących projektów doskonalących procesy;
 • Wsparcie w realizacji projektów usprawniających;
 • Visial Management w procesach;
 • Wsparcie w procesie digitalizacji procedur i procesów zakupowych.

Wdrażanie TWI:

 • Projektowanie i  wdrażanie systemów szkoleń stanowiskowych;
 • Projekty doskonalące metody pracy;
 • Projekty doskonalące relacje z pracownikami;

Wsparcie w zarządzaniu portfolio dostawców:

 • Wsparcie w opracowaniu strategii zarządzania dostawcami;
 • Wsparcie w opracowaniu procedur kwalifikacji i wdrożenia dostawców;
 • Audyty dostawców  (wielkość i jakości pracy zasobów ludzkich, strategii firmy, parku maszynowego, doświadczenia, systemu oceny jakości, możliwości produkcyjnych i logistycznych, bazy podwykonawców dostawcy, potencjalne ryzyka i sposoby zminimalizowania go);
 • Audyty okresowe  dostawców;
 • Wsparcie we wdrożeniu: APQP (Advanced Product Quality Planning), PPAP (Production Part Approval Process), Control Plan, FMEA (Failure mode and effects analysis);
 • Nadzorowanie programów naprawczych.

WARSZTATY LEAN MANAGEMENT:

Zespół GOODMAN GROUP to doświadczeni specjaliści z międzynarodowym doświadczeniem w realizacji projektów w dziedzinie Lean Management oraz realizacji warsztatów szkoleniowych. Najlepszymi praktykami podzielimy się z Tobą, realizując warsztaty szkoleniowe i projekty lean management. Największy realizowany przez nas warsztat Lean Management mający na celu wypracowanie i zebranie wniosków optymalizacyjnych obejmował ponad 650 osób z jednej organizacji.

lean procurement lean w zakupach szkolenia

KORZYŚCI Z LEAN W ZAKUPACH:

 • Usprawnienie procesu zamówień i przepływu pracy;

 • Skracanie czasu i eliminację strat;

 • Zmniejszenie / obniżenie kosztów;

 • Poprawa jakości współpracy z D.Z.;

 • Działania ukierunkowwane na wzrost wartości;

 • Nacisk na działania strategiczne a nie transakcyjne;

 • Poprawa jakości dokumentacji/raportów;

 • Poprawa wydajność i szybkość reakcji dostawców.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Wyślij nam wiadomość!

Lean in procurement lean w zakupach

Grzegorz Olechniewicz – Prezes Zarządu GOODMAN GROUP Sp. z o. o. w trakcie prelekcji dotyczącej wykorzystania Lean w zakupach. „LEAN IN PROCUREMENT – na przykładzie realizowanego projektu w branży produkcyjnej. Podnoszenie kwalifikacji w obszarze zakupów na potrzeby optymalizacji procesów i generowania dodatkowych oszczędności.
Poznań 02 marca 2017r.