Akademia zakupowa to unikatowy program rozwoju kompetencji, przeznaczony dla kupców oraz managerów działów zakupów. Program Akademii  każdorazowo dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Program rozwoju opracowany został w oparciu o dobre praktyki biznesowe i najnowsze narzędzia wspierające pracę profesjonalnych zakupów.

W celu otrzymania szczegółowej oferty zapraszamy do kontaktu  szkolenia@goodman.eu

Poniżej prezentujemy wybrane tematy poruszane w trakcie realizacji programów rozwojowych:

POZIOM PODSTAWOWY

1Proces zakupowy

Przedstawienie procesu zakupowego, wraz z wariantami i modyfikacjami dla firm produkcyjnych i usługowych, zasady i warunki optymalizacji procesu zakupowego. Polityka zakupów jako regulator procesu zakupowego. Tworzenie procesu zakupowego.

2Zapytanie ofertowe i specyfikacja

Zasady tworzenia zapytań ofertowych. Charakterystyka RFI, RFP, RFQ, RFT, RFS, RFD Czym jest specyfikacja, rodzaje specyfikacji, wsparcie użytkownika przy jej tworzeniu, optymalizacja specyfikacji. Specyfikacja jako dźwignia zakupowa.

3Analiza ABC

Czym jest analiza ABC, charakterystyka modelu, interpretacja wyników analizy ABC. Tworzenie własnego arkusza do analizy ABC. Modyfikacje analizy ABC – Analiza ABCD oraz A+ABC. Na zajęciach będziemy ćwiczyć różne warianty tworzenia kalkulatora.

4Segmentowanie dostawców w oparciu o macierz Krajlica

Czym jest macierz Krajlica, zasady tworzenia, interpretacja wyników analizy, budowa własnego kalkulatora do analizy macierzy Krajlica. Wykorzystanie macierzy w procesach zakupowych.

5Zarządzanie użytkownikiem

Zasady komunikacji z użytkownikiem, mapowanie użytkownika, przekonywanie użytkownika do projektów zakupowych, macierze i kalkulatory zadań i RACI. Na zajęciach będziemy ćwiczyć wykorzystanie narzędzi do zarządzania użytkownikiem.

6TCO

Opis i charakterystyka TCO, budowa TCO, analiza TCO, budowa kalkulatora do TCO, wykorzystanie TCO do negocjacji i komunikacji z dostawcą.

7Subiektywna ocena ofert

Zasady subiektywnej oceny ofert, budowanie business requiments i wymogów użytkownika, ocena ofert wg kalkulatora, informacja zwrotna do dostawcy, tworzenie rekomendacji do użytkownika.

8Ocena i rozwój dostawców

Wprowadzenie do oceny dostawców, budowanie procesu oceny dostawców w firmie, korzyści i zalety systemu oceny dostawców, budowanie własnego kalkulatora oceny.

9Kwalifikacja dostawców

Wprowadzenie do kwalifikacji dostawców, budowanie procesu kwalifikacji w firmie, zalety i korzyści z programu kwalifikacji, budowanie własnego kalkulatora kwalifikacji.

10Zasady i narzędzia do konsolidacji dostawców

Optymalizacja bazy dostawców, analiza danych i informacji uzyskanej dzięki analizie ABC i macierzy Krajlica, zasady konsolidacji dostawców, narzędzia do optymalizacji współpracy z dostawcami.

11Podstawy SRM

Wprowadzenie do zarządzania relacjami z dostawcami, omówienie etapów procesu, przygotowanie do budowy strategii współpracy i relacji.

12Podstawy zarządzania kategorią zakupową

Wprowadzenie do zarządzania kategorią zakupową (na podstawie metodologii PRIME), opisanie procesu zarządzania kategorią i podstawowych narzędzi.

Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniach

POZIOM PROBuyer

1Analiza rynku (Porter, SWOT, PESTLE)

Wprowadzenie do analizy rynku i otoczenia firmy oraz wykorzystanie wyników analizy w zakupach. Omówienie każdego z elementów analizy w oparciu o model i kalkulator.

2Profesjonalne wykorzystanie RFI

Zasady tworzenia i wykorzystanie profesjonalnego dokumentu RFI. Zasada działania, tworzenie własnego wzorca.

3Contract management

Opisanie i analiza całego procesu zarządzania umowami w firmie. Zalety i korzyści z wprowadzenia zarządzania umowami.

4Controling w zakupach 

Definiować i mierzyć efektywność funkcji zakupowej z perspektywy interesariuszy wewnętrznych.

 

5Wykorzystanie dźwigni zakupowych

Wprowadzenie do teorii dźwigni zakupowych. Opisanie koła dźwigni i szczegółowa charakterystyka poszczególnych dźwigni zakupowych. Zasady wykorzystania dźwigni zakupowych.

6Analiza łańcucha dostaw jako narzędzie lean w zakupach

Szczegółowa analiza łańcucha dostaw w firmie. Zasady optymalizacji łańcucha dostaw i poszukiwania wartości dodanych. Wykorzystanie lean do optymalizacji.

7Ryzyko w zakupach, mierzenie, ograniczanie i przeciwdziałanie

Analiza ryzyka w zakupach. Metody mierzenia, ograniczania i  przeciwdziałania. Tworzenie własnych kalkulatorów do oceny i mierzenia ryzyka. Wykorzystanie risk management w procesie zakupowym.

8Umowy w zakupach – typy, rodzaje

Zasady tworzenia umów. Podział obowiązków pomiędzy Dział Zakupów a Dział Prawny. Rodzaje umów zakupowych. MSA i LSA. Narzędzia do optymalizacji umów w zakupach.

9Strategia w zakupach

Czym jest strategia w zakupach, podział strategii, proces tworzenia strategii zakupowych. Na zajęciach, dla wybranych przez grupę kategorii zakupowych, będziemy ćwiczyć stworzenie strategii zakupowych.

10KPI

Key Performance Indicators – kluczowe wskaźniki efektywności. Charakterystyka, zasady i proces tworzenia, mierzenie wskaźnikami. Budowanie własnego kalkulatora KPI dostawcy lub umowy.

11Projektowanie strategii SRM

Charakterystyka procesu zarządzania relacjami z dostawcą. Zasady i proces budowania strategii SRM. Na zajęciach, dla wybranych przez grupę kategorii zakupowych, będziemy tworzyć strategię SRM.

12Analiza i wykorzystanie technologii w zakupach

Analiza technologii i wykorzystanie jej w zakupach. Model opisywania technologii i krzywa życia technologii. Na zajęciach, dla wybranych przez grupę kategorii zakupowych, będziemy ćwiczyć analizę technologii.

Certyfikat „Professional Buyer”

KORZYŚCI DLA FIRMY:

 • rozwój zespołu zakupowego (wiedza praktyczna i teoretyczna), aż 12 tematów szkoleniowych w ramach każdego z poziomów w ramach jednego programu szkoleniowego!
 • praktyczne ćwiczenia wykorzystujące konkretne narzędzia i kalkulatory,
 • kwalifikacje uzyskane dzięki naszemu programowi szkoleniowemu przekładają się bezpośrednio po wyjściu z sali na konkretne działania,
 • wzrost zadowolenia wśród pracowników, a wyniku tego budowanie prestiżu danej firmy na rynku pracy,
 • realizacja celów działu i firmy,
 • test końcowy potwierdzający uzyskaną wiedzę przez uczestnika (firma ma pewność, że pracownik właściwe wykorzystał program szkoleniowy),
 • stały motywator pracowników.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • poznanie nowych metody pracy i wykonywania swoich obowiązków,
 • przyswojenie wiedzy, którą wykorzystuje się w codziennym funkcjonowaniu w świecie zakupów,
 • wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami programu,
 • uczestniczy będę mogli także na zajęciach sami tworzyć narzędzia zakupowe dostosowane do realiów własnej firmy,
 • rozwój osobisty i kształtowanie ścieżki kariery,
 • zadowolenie i motywacja do pracy,
 • wiedza potwierdzona certyfikatem.

akademia zakupowa