0dni0godzin(y)0minut(y)0sekund(y)

PROGRAM SZKOLENIA:

OBSŁUGA CELNA W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

szkolenie ceło import inkotermsy Incoterms

Dzień pierwszy – start 9:00

1. Źródła Prawa Celnego.

.

  • przepisy unijne (unijny Kodeks Celny, Rozporządzenia Rady UE i Komisji UE),
  • ustawy krajowe.

2. Organy Celne w Polsce

.

  • struktura po 1 marca 2017,
  • właściwość miejscowa i rzeczowa, zadania,
  • informacja celna.

3 Praktyczne zastosowanie przepisów Prawa Celnego

.

  • status towarów ( unijne i nieunijne),
  • obszar celny UE,
  • wprowadzenie towarów na wspólnotowy obszar celny ( dozór celny, rewizja, pobieranie próbek, zarządzanie ryzykiem i kontrole celne),
  • pozataryfowe środki polityki handlowej,
  • ograniczenia i zakazy w obrocie towarowym z zagranicą,
  • procedury celne w UKC– zastosowanie ( tranzyt, składowanie celne, uszlachetnianie czynne, odprawa czasowa, uszlachetnianie bierne, końcowe przeznaczenie),
  • stosowanie zwolnień z należności celnych przywozowych (katalog zwolnień, warunki stosowania),
  • głoszenia celne ( dokument SAD, opis pól SAD, sposób wyliczenia poszczególnych kwot),
  • import próbek , warunki zwolnień z cła i VAT,
  • komunikaty systemowe importowe ( IE515,PWK1,PWK2, PWK4, CLNE, CLNR, POD, PZC),
  • komunikaty systemowe eksportowe ( IE515, PWK1, PWK2, PWK4,IE528, IE529,IE599),
  • komunikaty systemowe tranzytowe ( IE015, UPP, IE028, IE029, IE045),
  • powstanie długu celnego (pojęcie długu, dłużnika, odpowiedzialność solidarna, przedstawicielstwo bezpośrednie i pośrednie, zabezpieczenie),
  • powstanie obowiązku podatkowego w imporcie,
  • VAT odroczony,
  • wywóz ( potwierdzenie wywozu, dowody).

Zakończenie dnia pierwszego 16:00

Dzień drugi – start 9:00

4. Elementy kalkulacyjne a wartość celna towaru:

.

  • zasady ustalania pochodzenia towarów (źródła prawa, umowy jedno i wielostronne, pochodzenie niepreferencyjne i preferencyjne, dokumentowanie pochodzenia, dowody pochodzenia, Wiążąca Informacja o Pochodzeniu Towaru, system REX),
  • klasyfikacja Taryfowa i korzystanie z Taryfy Celnej Unii Europejskiej ( podstawy prawne, ogólne reguły interpretacji nomenklatury scalonej, budowa kodu taryfy celnej, stawki celne, system Isztar i Taric- jak z nich korzystać, Wiążąca Informacja Taryfowa),
  • wartość celna towaru (metody określania wartości celnej wg UKC, cena faktycznie zapłacona lub należna, koszty doliczane do wartości celnej, szczególne zasady obliczania kwoty należności celnych przywozowych),
  • rodzaje kosztów ponoszonych w miejscu wprowadzenia i wyprowadzenia ( porty załadunku i wyładunku, lotniska, kolej).

5. Warunki dostaw Incoterms 2020:

.

  • międzynarodowe reguły Incoterms 2020 (rodzaje, typy transportu, moment przeniesienia odpowiedzialności).

6. Przepisy proceduralne:

.

  • wydawanie decyzji na wniosek, prawo odwołania, postępowanie administracyjne, podatkowe, decyzje podatkowe, zażalenia.

7. AEO- instytucja upoważnionego przedsiębiorcy:

.

  • podstawa prawna, kontekst historyczny,
  • rodzaje pozwoleń AEO – AEOS, AEOC,
  • kryteria przyznawania statusu AEO,
  • korzyści posiadania statusu AEO (indywidualne oraz w całym łańcuchu dostaw).

8. Najnowsze zmiany w prawie celno-podatkowym:

.

  • nowelizacja ordynacji podatkowej,
  • nowelizacja Prawa Celnego,
  • platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) (rejestracja, poziomy dostępu, certyfikat niekwalifikowany, katalog e-usług, formularze).

9. Pytania, wątpliwości, dyskusja.

Zakończenie dnia 16:00

TRENERKA:

Beata Kasperowicz Prawo Celne Akademia Zakupowa Obsługa Celna w obrocie międzynarodowym

Beata Kasperowicz – praktyk w zakresie stosowania przepisów Prawa Celnego. Agent Celny z 20-letnim stażem pracy w dokonywaniu odpraw celnych. Ukończyła Logistykę na Uniwersytecie Ekonomicznym w  Poznaniu. Pracę  w zawodzie agenta celnego rozpoczynała w Warszawie obsługując skład celny firmy Zepter, by potem kontynuować ją w Poznaniu w takich firmach jak: Schenker, TNT , Omegair czy PEPCO. Od 2016 konsultant ds. celnych w  GOODMAN Global Business Services Ltd. a od 2018 w GOODMAN GROUP Sp. z o. o. Po 16 latach pracy w agencjach celnych  postanowiła zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystać  z korzyścią dla importerów i eksporterów.

Od kilku lat pełni funkcję specjalisty do spraw celnych w międzynarodowych firmach, zarządzając procesem odpraw celnych i wdrażając procedurę uproszczoną. Odpowiada również za kwestie związane z uzyskaniem i utrzymaniem statusu AEO jako pełnomocnik Zarządu ds. AEO.

Aktywnie uczestniczyła w konsultacjach z Ministerstwem Finansów przed wdrożeniem nowego Unijnego Kodeksu Celnego reprezentując interes przedsiębiorców. Entuzjasta swojego zawodu – z łatwością nawiązuje relacje z przedstawicielami organów celnych przekuwając je w realne korzyści dla firm, które reprezentuje.

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie „Obsługa celna w obrocie międzynarodowym” ma na celu  przedstawienie i omówienie zasad obsługi celnej w obrocie  towarowym z zagranicą w oparciu o obowiązujące przepisy w możliwie najbardziej przystępny sposób. Prowadząca  bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu popiera przedstawiane zagadnienia licznymi przykładami dostosowując ich poziom do poziomu wiedzy i doświadczenia uczestników. W trakcie szkolenia wszelkie wątpliwości i pytania są omawiane na bieżąco.

Szkolenie kierujemy do osób  zawodowo związanych z problematyką celną, specjalistów ds. celnych, pracowników działów importu współpracujących z agencjami celnymi, księgowości a także pracowników agencji celnych.

Gwarantujemy kameralne grupy, miłą i bezstresową atmosferę z możliwością swobodnej wymiany zdań, doświadczeń, dyskusji.

ADRESACI SZKOLENIA:

Pracownicy działów exportu, importu, logistyki i zakupów a przede wszystkim działów księgowości, sprzedaży, agenci celni i doradcy podatkowi.

WARTOŚĆ SZKOLENIA:

ILOŚĆ OSÓB

1

2

3

4

PLN ZA OSOBĘ

2200

2150

2100

2000

Zgłoszenie do 31 października 2022 r.

ILOŚĆ OSÓB

1

2

3

4

PLN ZA OSOBĘ

1850

1800

1750

1700

Wartość szkolenia podana w zł netto za osobę.

Wartość szkolenia zawiera:

 • materiały szkoleniowe;
 • wykłady oraz ćwiczenia 8h dziennie (1h-45min) oddzielone przerwami;
 • certyfikat potwierdzający udział w  szkoleniu;
 • napoje, poczęstunek obiady.

FORMULARZ KONTAKTOWY:

„OBSŁUGA CELNA W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM – SZKOLENIE” — GOODMAN GROUP - SZKOLENIA I DORADZTWO

METODA PROWADZENIA SZKOLENIA:

Szkolenie ma formę wykładowo-warsztatową angażującą uczestników do aktywnej pracy, prócz wykładów zachęcamy uczestników do aktywnej dyskusji oraz licznych ćwiczeń, mających na celu wypracowanie konkretny rozwiązań.

NASZE SZKOLENIA W OCENIE KLIENTÓW:

„Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny.
Bardzo wysoki poziom wiedzy szkoleniowca, profesjonalizm w podejściu do odbiorców. Wyrazy uznania za troskę prowadzącej szkolenie i dostosowanie potrzeb programu szkolenia do naszych oczekiwań, co potwierdza dużo przykładów praktycznych oraz ciekawa dyskusja w trakcie szkolenia.
Z pełną odpowiedzialnością polecam Firmę Szkoleniową Goodman Group Sp. z o. o.
Na pewno jeszcze nie raz skorzystamy z jej usług.”
Olga Dębowska – YKK Poland Sp. z o.o.

”Jest mi bardzo przyjemnie wystawić rekomendacje dla Firmy GOODMAN. Szkolenie dotyczyło negocjacji i było przeprowadzone w języku angielskim. Cala grupa zakupowców europejskich, która wzięła udział w tym szkoleniu była pod wrażeniem wiedzy trenera, przykładów i ćwiczeń które omówiliśmy. Firma wykazała się pełnym profesjonalizmem jeżeli chodzi o tematykę szkolenia, które w 100 % spełniło nasze oczekiwania… Polecam firmę GOODMAN jako solidnego i godnego polecenia partnera, jeżeli będziemy chcieli ponownie doszkolić się z zakupów, to z pewnością skorzystamy z usług tej firmy.”
Anna Florkiewicz Strategic Sourcing Specialist Europe – Asia – Africa, ADM Szamotuły

„My company organized 2 days training session, which was run by GOODMAN GROUP. Trainer was very well prepared for the task, managed the session with great ease. I got a lot of useful information but wasn’t overwhelmed by them. I loved one of the exercises in which I was recorded negotiating and after that we analysed the recording minute by minute. Trainer used a lot of interesting examples from his own experiences. I recommend GOODMAN as trainings company…”

Krzysztof Sowa, Senior Purchasing Specialist w Biazet SA

„Udział w dwudniowym szkoleniu „Zakupy i negocjacje w biznesie” był dla mnie bardzo pożytecznym czasem. Szkolenie nastawione było na zdobycie umiejętności praktycznych, które mogę z powodzeniem wykorzystać w codziennej pracy.
Część teoretyczna poparta ciekawymi ćwiczeniami i licznymi przykładami. Pan Grzegorz z entuzjazmem dzieli się swoją wiedzą i wyczerpująco odpowiada na pytania słuchaczy. Zdecydowanie polecam to szkolenie wszystkim, którzy chcą poprawić swoje umiejętności negocjacyjne.”

Magdalena Wierzbicka, RECARO Aircraft Seating Polska

”Dziękuję za Twoje zaangażowanie w przekazywanie wiedzy oraz za niesztampowe, ciekawie przeprowadzone szkolenie. Dało mi do myślenia w kilku obszarach mojej pracy, szkoda że temat tak obszerny, a czasu tak mało…”
Łukasz Witkowski, Mobile Climate Control

”Od dawna poszukiwałam profesjonalnego szkolenia dla kadry zajmującej się obszarem zakupów. Brałam udział w szkoleniu „Zakupy i Negocjacje w Biznesie”, które odbyło się w czerwcu w Sopocie w dniach 23-24 czerwca br. Wróciłam bardzo zadowolona. Moim zadaniem firma Goodman doskonale wpasowała się z programem szkoleniowym w potrzeby Działów Zakupów. W ciekawy i przejrzystych sposób, poparty konkretnymi przykładami i bardzo przydatnymi ćwiczeniami omówiona została rola negocjatora i kupca w firmie. Omówione zostały techniki negocjacyjne oraz obszary kupieckie takie jak Sourcing, przetargi oraz umowy. W trakcie szkolenia każdy z uczestników mógł obejrzeć siebie w sesji nagraniowej, co pozwala obiektywnie ocenić później poziom swoich umiejętności. Polecam. Negocjacji nigdy dość, tematów do doskonalenia kadry zakupowej jest wiele. Skorzystam z kolejnych szkoleń w firmie Goodman w przyszłości”
Katarzyna Wysoczańska, UniCredit Business Integrated Solutions

„Szkolenie w temacie Negocjacje w Biznesie przeprowadzono w bardzo miłej przyjemnej atmosferze. Trenerowi szkolenia w rewelacyjny sposób udało się połączyć treść z warsztatami negocjacyjnymi tzw. Teatrzykiem negocjatora. Super. Naprawdę POLECAM.”
Anna Rejmak, Faser-Plast Poland Sp. z o.o.

„Niewyczerpalne źródło oryginalnych pomysłów, rozwiązań i inspiracji. Innowacyjny, skuteczny i biznesowy. Pracować z Grzegorzem oznacza rozwijać się.”
Katarzyna Szychta, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

„Profesjonalizm prowadzonych warsztatów, nacisk na praktykę i przyjazna atmosfera to tylko kilka z wielu plusów które zachęcają do uczestnictwa w warsztatach prowadzonych przez Grzegorza. Zajęcia są bardzo praktycznie i nie ma tam „wiedzy bezużytecznej” która będzie kurzyć się w odległych zakamarkach naszego mózgu. Grzegorz Olechniewicz prowadzi zajęcia w ciekawy sposób i trudno na nich usnąć ;).Z jednej strony wymagające, z drugiej prowadzone na „luzie” i w bardzo przyjazny sposób tak właśnie mogę w skrócie opisać warsztaty prowadzone przez firmę GOODMAN. Jak najbardziej polecam wszystkim osobą które chcą nauczyć się czegoś ciekawego jak i poczuć się pewniej na swoim stanowisku pracy.”
Weronika Mucha, Steico

„Genialnie przeprowadzone szkolenie, nieocenione w pracy kupca. Przegląd potrzebnych narzędzi, bardzo interesujące przykłady pozwalające przeanalizować własny system pracy i wprowadzić udoskonalenia. Serdecznie polecam.”
Anna Kozłowska, Credin Polska

„Pan Grzegorz Olechniewicz przeprowadził dla Wyższej Szkoły Bankowej cykl wykładów oraz warsztatów w ramach Podyplomowych Studiów Zakupy w Biznesie- zajęcia nt. zarządzania zakupami, sourcingu, negocjacji w zakupach oraz budowy zapytań ofertowych… Cechą Pana Grzegorza jest unikatowa wiedza ekspercka, płynąca z bogatego doświadczania zawodowego jak i umiejętności trenerskie, które swobodnie pozwalają mu przekazać zdobytą wiedzę oraz doświadczenie… Z pełnym przekonaniem możemy zarekomendować osobę Pana Grzegorza Olechnieiwcza jako trenera godnego zaufania, dysponującego dużą wiedzą merytoryczną i praktyczną. ”
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

„Świetne szkolenie polecam !!!”
Marcin Bednarski, UM Warszawy

„Jako uczestnik szkolenia „ZAKUPY I NEGOCJACJE W BIZNESIE” prowadzone przez firmę Goodman we Wrocławiu chciałem podzielić się krótko osobistą opinią. Uważam, że były to bardzo dobrze przygotowane i przeprowadzone intensywne 2 dni. Rewelacyjne przykłady, duża wiedza i kompetencje prowadzącego, przydatne materiały. Szkolenie mogę serdecznie polecić.”
Maciej Borysławski, Deutsche Lufthansa AG

„Profesjonalista. Ugruntowane doświadczenie oraz bogata wiedza Pana Grzegorza przełożyły się na doskonałe efekty szkolenia. Polecam współpracę!”
Adrian Gabryszak, AG INWESTYCJE

„Super! Bogata wiedza i doświadczenie. Genialne dobrane casy.”
Marek Wojciechowski, Chilli Agencja Marketingu i Reklamy

„Wysoki poziom merytoryczny oraz praktyczny. Profesjonalne przygotowanie i pełne zaangażowanie! Polecam współpracę.”
Gabriela Nowak, LekMed Medical Group Sp. z o.o.

„Wykładowca jest praktykiem co mocno podnosi wiarygodność przekazywanej teorii. Szkolenie zmusza do myślenia, rozwija, zwiększa efektywność pracy.
Elżbieta Piątek, Inmark

Tagi: szkolenia logistyczne, szkolenia celne, szkolenia zakupowe, szkolenia dla kupców, szkolenia dla działu zakupów.

Na tej stronie korzystamy z narzędzi własnych lub zewnętrznych, które przechowują małe pliki (cookie) na Twoim urządzeniu.
Masz prawo zdecydować, czy włączyć statystyczne i profilujące pliki cookie.
Włączając je pomagasz nam oferować lepsze usługi i udoskonalać nasz serwis.