Szkolenie – ABC Zakupów

27-28 maja 2024 – WARSZAWA

10-11 czerwca 2024 – POZNAŃ

DO SZKOLENIA POZOSTAŁO

0dni0godzin(y)0minut(y)0sekund(y)

Dla kogo przeznaczone jest to szkolenie:

ABC zakupów to szkolenie zakupowe, które jest idealne dla osób zajmujących stanowisko specjalisty ds. zakupów lub kupca ze stażem pracy od 0-4 lat i chcących zdobyć wiedzę na temat nowoczesnego i uporządkowanego procesu zakupowego. Podczas szkolenia uczestnicy poznają kompletny proces zakupowy oraz narzędzia wspierające realizację i zarządzanie zakupami. W ramach programu omawiane są tematy takie jak: proces zakupowy, analiza rynku, analiza potrzeb, TCO – całkowity koszt pozyskania, typy zapytań (RFP, RFQ, RFI) selekcja dostawców, negocjacje, administrowanie kontraktem oraz zarządzanie relacjami z dostawcami. W naszych szkoleniach koncertujemy się również na actionable insights (praktyczne spostrzeżenia – wnioski, które można bezpośrednio przekształcić w działanie lub odpowiedzi na problemy z którymi na co dzień borykają się uczestnicy szkoleń).

Program szkolenia:

Dzień pierwszy – start 9:00

1: Wprowadzenie do zakupów:

 • Podstawowe pojęcia związane z zakupami;
 • Historia i rozwój funkcji zakupów;
 • Rola i zadania kupca;
 • Modele organizacyjne w dziale zakupów.

2: Analiza rynku i potrzeb:

 • Analiza trendów rynkowych;
 • Analiza potrzeb organizacji;
 • Analiza kosztów zakupów (TCO);
 • Analiza dźwigni zakupowych.

3: Proces sourcingowy:

 • Proces zakupowy;
 • Wyznaczanie potrzeb zakupowych;
 • Źródła danych;
 • Typy zapytań – RFx ( RFP, RFQ, RFI, RFS, RFT);
 • Analiza i wybór dostawców;
 • Kwalifikacja dostawców;
 • Ocena ofert.

Zakończenie dnia pierwszego 16:00

Dzień drugi – start 9:00

4: Negocjacje zakupowe:

 • Podstawowe zasady negocjacji;
 • Określenie zależności i pozycji względem dostawcy;
 • BATNA w negocjacjach zakupowych;
 • Planowanie negocjacji;
 • Techniki perswazji w negocjacjach zakupowych – 30 taktyk;
 • Negocjujemy z “monopolistą”;
 • Niezbędne podstawy mowy ciała;
 • Fazy i kolejność wątków w negocjacjach;
 • Sondowanie drugiej strony w celu ustalenia “ZOPA” (zone of possible agreement).
 • Logika w argumentacji – znaczenie argumentów;
 • Negocjator w niedoczasie czyli jak zarządzać czasem w trakcie negocjacji;
 • Metody obchodzenia obiekcji, czyli sztuka obalania argumentów;
 • Pułapki w negocjacjach zakupowych – na co uważać.

Zakończenie dnia 16:00

szkolenia zakupowe abc zakupów podstawy zakupów negocjacje zakupowe proces zakupowy wstęp do zakupów

proces zakupowy szkolenia dla kupców

szkolenie abc zakupów szkolenie dla kupców

WARTOŚĆ SZKOLENIA:

ILOŚĆ OSÓB

1

2

3

4

PLN ZA OSOBĘ

1599

1550

1520

1500

Przy zgłoszeniu do 15 stycznia 2024:

ILOŚĆ OSÓB

1

2

3

4

PLN ZA OSOBĘ

1450

1420

1400

1400

blankWartość szkolenia podana w zł netto za osobę.
szkolenia zakupowe, zarządzanie zakupami, zarządzanie operacyjne, procurmeent, szkolenie, negocjacje zakupowe

WARTOŚĆ SZKOLENIA ZAWIERA:

 • Wersja stacjonarna:
  • wybrane materiały w formie drukowanej;
  • wykłady oraz ćwiczenia oddzielone przerwami;
  • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu;
  • przerwy kawowe oraz obiady.

  * W przypadku wprowadzenia ograniczeń w organizacji spotkań szkolenie zostanie przeprowadzone w trybie online za pośrednictwem platform MS Teams lub Webex a podane w tabeli kwoty zostaną umniejszone o 25%

Korzyści ze szkolenia ABC Zakupów:

 • uczestnicy szkolenia “ABC ZAKUPÓW” dowiedzą się jak usprawnić proces zakupowy;
 • jak prawidłowo przeprowadzić negocjacje zakupowe;
 • dzięki uczestnictwu w oferowanym przez GOODMAN GROUP szkoleniu nabędą lub pogłębią Państwo kompetencje niezbędne w codziennej pracy kupca:
 • szybsze pozyskiwanie optymalnych rozwiązań np. w negocjacjach zakupowych;
 • minimalizowanie zagrożeń płynących z błędów;
 • efektywniejsze zarządzanie swoją pracą.

METODA PROWADZENIA SZKOLENIA:

Szkolenie z “ABC ZAKUPÓW” ma formę warsztatową angażującą uczestników do aktywnej pracy, prócz wykładów zachęcamy uczestników do aktywnej wymiany doświadczeń oraz licznych ćwiczeń interaktywnych, mających na celu wypracowanie skutecznych rozwiązań.

W naszych szkoleniach koncertujemy się również na actionable insights (praktyczne spostrzeżenia – wnioski, które można bezpośrednio przekształcić w działanie lub odpowiedzi na problemy z którymi na co dzień borykają się uczestnicy szkoleń).

FORMULARZ REJESTRACYJNY NA SZKOLENIE:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia. W przypadku grupy prosimy, jako pierwszą osobę oraz jej adres e-mail, wpisać koordynatora  grupy. Do tej osoby będą kierowane potwierdzenia i dokumenty.