Szkolenie – ABC Zakupów

Dla kogo przeznaczone jest to szkolenie:

ABC zakupów to szkolenie zakupowe, które jest idealne dla osób zajmujących stanowisko specjalisty ds. zakupów lub kupca ze stażem pracy od 0-4 lat i chcących zdobyć wiedzę na temat nowoczesnego i uporządkowanego procesu zakupowego. Podczas szkolenia uczestnicy poznają kompletny proces zakupowy oraz narzędzia wspierające realizację i zarządzanie zakupami. W ramach programu omawiane są tematy takie jak: proces zakupowy, analiza rynku, analiza potrzeb, TCO – całkowity koszt pozyskania, typy zapytań (RFP, RFQ, RFI) selekcja dostawców, negocjacje, administrowanie kontraktem oraz zarządzanie relacjami z dostawcami. W naszych szkoleniach koncertujemy się również na actionable insights (praktyczne spostrzeżenia – wnioski, które można bezpośrednio przekształcić w działanie lub odpowiedzi na problemy z którymi na co dzień borykają się uczestnicy szkoleń).

Program szkolenia:

Dzień pierwszy – start 9:00

1: Wprowadzenie do zakupów:

 • Podstawowe pojęcia związane z zakupami;
 • Historia i rozwój funkcji zakupów;
 • Rola i zadania kupca;
 • Modele organizacyjne w dziale zakupów.

2: Analiza rynku i potrzeb:

 • Analiza trendów rynkowych;
 • Analiza potrzeb organizacji;
 • Analiza kosztów zakupów (TCO);
 • Analiza dźwigni zakupowych.

3: Proces sourcingowy:

 • Proces zakupowy;
 • Wyznaczanie potrzeb zakupowych;
 • Źródła danych;
 • Typy zapytań – RFx ( RFP, RFQ, RFI, RFS, RFT);
 • Analiza i wybór dostawców;
 • Kwalifikacja dostawców;
 • Ocena ofert.

Zakończenie dnia pierwszego 16:00

Dzień drugi – start 9:00

4: Negocjacje zakupowe:

 • Podstawowe zasady negocjacji;
 • Określenie zależności i pozycji względem dostawcy;
 • BATNA w negocjacjach zakupowych;
 • Planowanie negocjacji;
 • Techniki perswazji w negocjacjach zakupowych – 30 taktyk;
 • Negocjujemy z “monopolistą”;
 • Niezbędne podstawy mowy ciała;
 • Fazy i kolejność wątków w negocjacjach;
 • Sondowanie drugiej strony w celu ustalenia “ZOPA” (zone of possible agreement).
 • Logika w argumentacji – znaczenie argumentów;
 • Negocjator w niedoczasie czyli jak zarządzać czasem w trakcie negocjacji;
 • Metody obchodzenia obiekcji, czyli sztuka obalania argumentów;
 • Pułapki w negocjacjach zakupowych – na co uważać.

Zakończenie dnia 16:00

szkolenia zakupowe abc zakupów podstawy zakupów negocjacje zakupowe proces zakupowy wstęp do zakupów

proces zakupowy szkolenia dla kupców

szkolenia zakupowe, zarządzanie zakupami, zarządzanie operacyjne, procurmeent, szkolenie, negocjacje zakupowe

Korzyści ze szkolenia ABC Zakupów:

 • uczestnicy szkolenia “ABC ZAKUPÓW” dowiedzą się jak usprawnić proces zakupowy;
 • jak prawidłowo przeprowadzić negocjacje zakupowe;
 • dzięki uczestnictwu w oferowanym przez GOODMAN GROUP szkoleniu nabędą lub pogłębią Państwo kompetencje niezbędne w codziennej pracy kupca:
 • szybsze pozyskiwanie optymalnych rozwiązań np. w negocjacjach zakupowych;
 • minimalizowanie zagrożeń płynących z błędów;
 • efektywniejsze zarządzanie swoją pracą.

METODA PROWADZENIA SZKOLENIA:

Szkolenie z “ABC ZAKUPÓW” ma formę warsztatową angażującą uczestników do aktywnej pracy, prócz wykładów zachęcamy uczestników do aktywnej wymiany doświadczeń oraz licznych ćwiczeń interaktywnych, mających na celu wypracowanie skutecznych rozwiązań.

W naszych szkoleniach koncertujemy się również na actionable insights (praktyczne spostrzeżenia – wnioski, które można bezpośrednio przekształcić w działanie lub odpowiedzi na problemy z którymi na co dzień borykają się uczestnicy szkoleń).

Zapytaj o to szkolenie

STRATEGIC SOURCING - GOODMAN GROUP