NARZĘDZIA.

Model PRIME™ to kompletna metodologia i zbiór narzędzi do zarządzania kategorią w zakupach. Model PRIME™ z sukcesami stosują w codziennej pracy nie tylko managerowie kategorii zakupowych  WIĘCEJ >>>

Model 4Srm™ to kompletna metodologia i zbiór narzędzi do zarządzania relacjami z dostawcami. Przedstawia jednolity proces zarządzania relacjami z dostawcami w oparciu o 4 następujące kroki WIĘCEJ >>>

good sourcing szkolenia i narzedzia zarzadzanie zakupami

GOODSource to kompletny zbiór metod oraz narzędzi połączony z cyklem szkoleń mający na celu zbudowanie i poszerzenie profesjonalnych kompetencji w zakresie sourcingu. Czym jest sourcing prócz wyszukania oraz wdrożenia dostawcy to działanie wynikające z właściwie zbudowanej strategi sourcingoowej, która wymaga dogłębnej analizy przedsiębiorstwa, zdefiniowania obszarów, które mają pozostać we władaniu działów wewnętrznych oraz te, które powinny zostać oddane do obsługi partnerom zewnętrznym.

Zakupy inwestycyjne związane są zazwyczaj ze znacznymi kwotami pieniędzy, a nakłady inwestycyjne mogą łatwo wymknąć się spod kontroli. Efektywne planowanie i zarządzanie zakupami CapEx jest możliwe jeśli posiadasz… WIĘCEJ >>>

Oferowany przez nas system TimeBOX umożliwia śledzenie na żywo poszczególnych cykli czy poziomu kompletacji np. palet co jest krokiem milowym do poprawy wydajności np. na styku produkcji z logistyką WIĘCEJ >>>

product management szkolenia

PRODUCT MANAGER to kompletna metodologia i zbiór narzędzi do zarządzania produktem od momentu idei, jego tworzenia po zarządzania cyklem życia i śledzenia skuteczności narzędzi marketingowych wpływających na sprzedaż. Product Manager został stworzony z myślą o osobach zarządzających produktem w firmie jak i właścicielach produktu (product owner) odpowiedzialnych za wytworzenie oraz wprowadzenie produktu na rynek.

EB to aplikacja mobilna umożliwiająca dystrybucję informacji do zarejestrowanych użytkowników np. informacje dotyczące bieżących wydarzeń w firmie, zmian produktowych, promocji itd. Powstała w ramach projektu Employer Branding aby umożliwić szybki dostęp do aktualnych informacji z życia firmy.

Posiadamy w naszej ofercie kompletną metodykę zarządzania produktami oraz kategoriami produktów. Product Manager to nie tylko cykl warsztatów rozwojowych dla product managerów ale również zbiór narzędzi niezbędnych do prawidłowego zarządzania produktem.