AUDYT OPERACYJNY

doradztwo zarzadzanie zakupami, centralizacjia i optymalizacja zakupow

PRZYKŁAD ZAKRESU DZIAŁAŃ – Audyt operacyjny

Audyt operacyjny jest elementem procesu zarządzania, jest prowadzony w celu wprowadzania usprawnień podnoszących efektywność operacyjną. Może też być reakcją na zaistniałą sytuację problemową lub zmiany w otoczeniu rynkowym w celu poszukiwania przyczyn oraz wypracowaniu rozwiązań.

Celem przeprowadzenia audytu jest uzyskanie informacji na temat obecnego stanu organizacji, jej procesów oraz identyfikacja różnic pomiędzy stanem obecnym a stanem pożądanym.

Dodatkowo w ramach diagnozy stanu obecnego mogą zostać przeprowadzone badania migawkowe lub obserwacje ciągłe.

doradztwo zarzadzanie zakupami, centralizacjia i optymalizacja zakupow

Analiza i diagnoza stanu obecnego

Diagnoza stanu obecnego, sposobów organizacji pracy, planowania, monitorowania i rozliczania wykonywanych zleceń.  Przeanalizowane zostaną mocne i słabe strony obecnej organizacji i jej procesów.

 • Weryfikacja organizacyjnej i finansowej struktury firmy;
 • Planowanie;
 • Przygotowanie zasobów;
 • Realizacja zleceń – (produkcja / usługi );
 • Zarządzanie jakością;
 • Rozwój techniczny;
 • Logistyka, zakupy i gospodarka materiałowa;
 • Sprzedaż oraz marketing;
 • Weryfikacja kompetencji pracowników;
 • Weryfikacja doboru modeli zarządzania ich skuteczności np. MBO (management by objectives) lub OKR (objectives and key results);
 • analizę procesów komunikacyjnych – procesy przepływu informacji;
 • Utrzymanie ruchu;
 • Analizę obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie;
 • Analizę zatrudnienia i planowanie zasobów personalnych;
 • Analizę opisów stanowisk pracy i zakresu obowiązków;
 • Identyfikację mocnych i słabych stron struktury zatrudnienia, i ich optymalizację;
 • Identyfikację i eliminację barier w zarządzaniu personelem;
 • Pomiar satysfakcji pracowników.

doradztwo zarzadzanie zakupami, centralizacjia i optymalizacja zakupow

Korzyści

 • Diagnoza bieżącej sytuacji firmy;
 • Weryfikacja stanu ze strategią, procedurami, procesami firmy;
 • Zoptymalizowanie działalności poszczególnych obszarów np. działów, procesów;
 • Zwiększenie efektywności działania.

doradztwo zarzadzanie zakupami, centralizacjia i optymalizacja zakupow

JAK realizujemy audyt operacyjny?

W naszej pracy wykorzystujemy zarówno znane metodyki i narzędzia jak i udoskonalane od prawie dwóch dekad autorskie rozwiązania. Szczególnie w obszarze diagnozy i analizy stanu bieżącego jak i wyboru właściwych dla klienta rozwiązań. Audyt operacyjny realizujemy w modelu IPO czyli trzech krokach, które definiujemy jako 1. INPUT, 2 PROCESS, 3 OUTPUT, pozwala nam to realizować audyt operacyjny jak i pozostałe usługi doradcze całościowo; end-to-end (strategy to execution).