Incoterms 2020

Czym są zasady Incoterms 2020

Incoterms 2020, czyli Międzynarodowe Reguły Handlu opracowane przez Międzynarodową Izbę Handlu, to zbiór standardowych reguł i warunków stosowanych w międzynarodowym i krajowym handlu. Incotermsy są kluczowe dla sprawnego i jednoznacznego przeprowadzania transakcji handlowych, ponieważ określają prawa i obowiązki sprzedawców i kupujących w zakresie dostawy towarów.

Zastosowanie Incoterms ma na celu redukcję nieporozumień wynikających z różnych interpretacji handlowych w różnych krajach. Dzięki nim, strony transakcji mogą precyzyjnie określić, kto ponosi koszty transportu, ubezpieczenia, a także kto odpowiada za ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru w trakcie transportu.

Aktualizacja z 2020 roku wprowadziła pewne modyfikacje i doprecyzowania w stosunku do wcześniejszej wersji z 2010 roku, co było odpowiedzią na zmieniające się realia rynkowe, technologiczne oraz potrzeby użytkowników. Incoterms 2020 nie tylko ułatwiają międzynarodowy handel, ale również pomagają w zrozumieniu procesów logistycznych, finansowych i prawnych towarzyszących międzynarodowej wymianie towarowej.

Znajomość Incoterms jest niezbędna dla eksporterów, importerów, przewoźników, logistyków, agentów celnych oraz innych uczestników międzynarodowego handlu. Stosowanie jasno zdefiniowanych reguł pozwala na uniknięcie konfliktów i nieporozumień, a także zapewnia ochronę praw i interesów obu stron transakcji.

Incoterms 2020 GOODMAN GROUP

Grafika z prezentacji szkoleniowej – Metody generowania oszczędności w zakupach – GOODMAN GROUP

Opis Incoterms 2020:

 • EXW (Ex Works)
  • Sprzedawca udostępnia towar w swoim zakładzie. Kupujący ponosi wszystkie koszty i ryzyko związane z przewozem towaru od zakładu sprzedawcy.
 • FCA (Free Carrier)
  • Sprzedawca dostarcza towar do przewoźnika wybranego przez kupującego. Od tego momentu kupujący ponosi koszty i ryzyko.
 • CPT (Carriage Paid To)
  • Sprzedawca ponosi koszty przewozu towaru do miejsca przeznaczenia, ale ryzyko przechodzi na kupującego przy przekazaniu towaru pierwszemu przewoźnikowi.
 • CIP (Carriage and Insurance Paid To)
  • Podobnie jak CPT, ale sprzedawca dodatkowo zawiera ubezpieczenie towaru przeciwko ryzyku straty lub uszkodzenia towaru podczas transportu.
 • DAP (Delivered At Place)
  • Sprzedawca dostarcza towar do miejsca przeznaczenia, gotowy do rozładunku. Ryzyko przechodzi na kupującego w momencie, gdy towar jest gotowy do rozładunku.
 • DPU (Delivered at Place Unloaded)
  • Sprzedawca dostarcza i rozładowuje towar w miejscu przeznaczenia. Jest to jedyny Incoterm, który wymaga od sprzedawcy rozładunku towaru.
 • DDP (Delivered Duty Paid)
  • Sprzedawca ponosi wszystkie koszty dostawy towaru do miejsca przeznaczenia, w tym obowiązki celne, podatki i inne opłaty.
 • FAS (Free Alongside Ship)
  • Sprzedawca umieszcza towar obok statku na własny koszt. Od tego momentu kupujący ponosi wszystkie koszty i ryzyko.
 • FOB (Free On Board)
  • Sprzedawca ponosi koszty i ryzyko do momentu, gdy towar znajdzie się na pokładzie statku. Następnie ryzyko przechodzi na kupującego.
 • CFR (Cost and Freight)
  • Sprzedawca pokrywa koszty przewozu towaru do portu przeznaczenia, ale ryzyko przechodzi na kupującego, gdy towar znajdzie się na pokładzie statku.
 • CIF (Cost, Insurance, and Freight)
  • Podobnie jak CFR, ale sprzedawca musi również ubezpieczyć towar podczas transportu do portu przeznaczenia.

Dlaczego wybór właściwego Incoterms jest istotny:

Wybór odpowiednich Incoterms jest kluczowy dla sukcesu transakcji handlowej, ponieważ różne reguły mają różne implikacje dla obu stron transakcji. Oto kilka aspektów, na które należy zwrócić szczególną uwagę:

 • Zrozumienie Odpowiedzialności i Kosztów: Każdy Incoterm określa inny punkt, w którym koszty i ryzyko przechodzą od sprzedawcy do kupującego. Ważne jest, aby obie strony zrozumiały, kiedy i gdzie następuje przejście ryzyka oraz kto odpowiada za jakie koszty, ubezpieczenie i procedury celne.

 • Zgodność z Lokalnymi i Międzynarodowymi Przepisami: Należy upewnić się, że wybrany Incoterm jest zgodny z obowiązującymi przepisami w krajach importu i eksportu. Niektóre kraje mogą mieć specyficzne wymogi dotyczące importu, eksportu lub transportu towarów.
 • Kontrola nad Procesem Transportu: Niektóre Incoterms dają większą kontrolę nad procesem transportu jednej ze stron. Na przykład, terminy grupy C (np. CIF, CFR) pozwalają sprzedawcy kontrolować proces wysyłki, ale przenoszą ryzyko na kupującego, gdy towar jest załadowany na statek.
 • Ubezpieczenie: W zależności od wybranego Incoterms, odpowiedzialność za ubezpieczenie towaru w trakcie transportu może leżeć po stronie sprzedawcy lub kupującego. Należy dokładnie zrozumieć te wymogi i upewnić się, że odpowiednie polisy ubezpieczeniowe są w miejscu.
 • Kompetencje i Możliwości Logistyczne: Wybór Incoterms powinien uwzględniać zdolności logistyczne i operacyjne obu stron. Na przykład, mniejsze firmy mogą nie być w stanie efektywnie zarządzać złożonymi obowiązkami wymaganymi przez niektóre Incoterms.
 • Zmienność Rynku i Warunki Transportu: Warunki rynkowe, takie jak zmienność kosztów paliwa, stawek frachtowych, i opłat celnych, mogą wpływać na koszty związane z różnymi Incoterms. Ponadto, wybór Incoterms może być różny w zależności od trybu transportu (np. morskiego, lotniczego, drogowego).
 • Jasność i Komunikacja: Ważne jest, aby obie strony miały jasne rozumienie wybranych Incoterms i były w stanie komunikować wszelkie wymagania lub ograniczenia związane z ich wyborem. Dobre porozumienie i komunikacja mogą zapobiec nieporozumieniom i sporom.

Podsumowując

Wybór Incoterms wymaga starannej analizy i zrozumienia zarówno specyfiki transakcji, jak i zdolności obu stron do spełnienia zobowiązań wynikających z wybranych reguł. W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z ekspertem ds. logistyki międzynarodowej lub prawnikiem specjalizującym się w handlu międzynarodowym. Dla realizacji prawidłowych zakupów istotne jest również to, że incotermsy są elementem właściwej analizy TCO.

ABC Zakupów - akademia zakupówPublikacja w ramach cyklu ABC Zakupów  w trakcie których opisujemy podstawowe pojęcia i zagadnienia ze świata zarządzania zakupami.

Dziękujemy za Twoją uwagę i zapraszamy do współpracy

goodman group doradztwo w zakresie zarządzania zakupami i szkolenia w zakresie zarządzania zakupami