Skróty, akronimy i inne terminy używane w biznesie

W świecie biznesu szybkość i spójność komunikacji  ma kluczowe znaczenie. Szybka komunikacja oznacza krótkie komunikaty – czyli skróty i akronimy. Oto ponad 100 popularnych skrótów, które przydadzą Ci się do rozszyfrowania angielskiego języka biznesowego.

Więcej przydatnych terminów znajdziesz w naszym słowniku zakupowym – SŁOWNIK ZAKUPOWY

Skrót

Pełna Nazwa (Angielski)

Tłumaczenie i Znaczenie (Polski)

AIArtificial IntelligenceSztuczna Inteligencja – technologie naśladujące ludzkie procesy poznawcze
AIDAAttention, Interest, Desire, ActionUwaga, Zainteresowanie, Pragnienie, Akcja – model marketingowy
APIApplication Programming InterfaceInterfejs Programowania Aplikacji – sposób na interakcje między różnymi oprogramowaniami
ARAccounts ReceivableNależności – pieniądze, które klienci są winni firmie
ASAPAs Soon As PossibleJak najszybciej – oznacza pilną potrzebę działania
B2BBusiness to BusinessBiznes dla Biznesu – transakcje między firmami
B2CBusiness to ConsumerBiznes dla Konsumenta – transakcje firmy z klientami
B2GBusiness to GovernmentBiznes dla Rządu – transakcje między firmami a instytucjami rządowymi
BANTBudget, Authority, Need, TimelineBudżet, Autorytet, Potrzeba, Termin – metoda kwalifikacji leadów
BCGBoston Consulting Group matrixMacierz BCG – narzędzie do analizy portfolio produktów
BPOBusiness Process OutsourcingOutsourcing Procesów Biznesowych – zlecanie zewnętrznym firmom niektórych procesów biznesowych
BRICSBrazil, Russia, India, China, South AfricaBRICS – grupa szybko rozwijających się krajów gospodarczych
CADComputer-Aided DesignKomputerowe Wspomaganie Projektowania – technologia projektowania
CAGRCompound Annual Growth RateZłożona Rooczna Stopa Wzrostu – miernik tempa wzrostu
CAPEXCapital ExpenditureWydatki Kapitałowe – inwestycje w środki trwałe lub rozwój biznesu
CAPMCapital Asset Pricing ModelModel Wyceny Aktywów Kapitałowych – model w teorii finansów
CEOChief Executive OfficerDyrektor Generalny – najwyższy rangą menedżer w firmie
CFOChief Financial OfficerDyrektor Finansowy – odpowiedzialny za finanse firmy
CMOChief Marketing OfficerDyrektor Marketingu – odpowiedzialny za marketing firmy
COGSCost of Goods SoldKoszt Sprzedanych Towarów – bezpośredni koszt produkcji lub zakupu sprzedawanych towarów
COOChief Operating OfficerDyrektor Operacyjny – odpowiedzialny za operacje firmy
CPACertified Public AccountantBiegły Rewident – certyfikowany księgowy
CPMCost Per MilleKoszt za Tysiąc Wyświetleń – miernik kosztów w reklamie internetowej
CRMCustomer Relationship ManagementZarządzanie Relacjami z Klientami – system do obsługi klientów
CSRCorporate Social ResponsibilitySpołeczna Odpowiedzialność Biznesu – działania firmy na rzecz społeczeństwa
CSRCorporate Social ResponsibilitySpołeczna Odpowiedzialność Biznesu – działania firmy na rzecz społeczeństwa i środowiska
CTRClick-Through RateWskaźnik Klikalności – stosunek kliknięć do wyświetleń reklamy
CTRClick-Through RateWskaźnik Klikalności – stosunek liczby kliknięć do liczby wyświetleń w reklamie online
D&IDiversity and InclusionRóżnorodność i Włączenie – strategie zarządzania różnorodnością w miejscu pracy
DaaSData as a ServiceDane jako Usługa – dostarczanie danych jako usługi online
DCFDiscounted Cash FlowPrzepływy Pieniężne Zaktualizowane – metoda oceny wartości inwestycji
EBITEarnings Before Interest and TaxesZysk przed odsetkami i podatkami – miernik wyniku finansowego
EBITDAEarnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and AmortizationZysk przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i umorzeniem – miernik wyniku finansowego
EBITDAEarnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and AmortizationZysk przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i umorzeniem
EODEnd of DayKoniec Dnia – zakończenie pracy lub operacji w danym dniu
EPSEarnings Per ShareZysk na Akcję – miernik rentowności firmy
ERPEnterprise Resource PlanningPlanowanie Zasobów Przedsiębiorstwa – systemy zarządzania zasobami firmy
ESGEnvironmental, Social, and GovernanceŚrodowiskowe, Społeczne i Zarządzanie – aspekty zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności biznesowej
FAQFrequently Asked QuestionsCzęsto Zadawane Pytania – lista odpowiedzi na typowe pytania
FDIForeign Direct InvestmentBezpośrednie Inwestycje Zagraniczne – inwestycje firm w obcych krajach
FIFOFirst In, First OutPierwsze Wchodzi, Pierwsze Wychodzi – metoda wyceny zapasów
FMEAFailure Mode and Effects AnalysisAnaliza Rodzajów i Skutków Awarii – metoda analizy ryzyka
FMEAFailure Modes and Effects AnalysisAnaliza Rodzajów i Skutków Awarii – metoda analizy ryzyka
FOBFree On BoardWolny na Pokładzie – warunek handlowy w transporcie
FOMOFear of Missing OutLęk przed Ominięciem – obawa, że coś ważnego może umknąć naszej uwadze
GAAPGenerally Accepted Accounting PrinciplesOgólnie Akceptowane Zasady Rachunkowości – standardy rachunkowości
GAAPGenerally Accepted Accounting PrinciplesOgólnie Akceptowane Zasady Rachunkowości
GDPRGeneral Data Protection RegulationOgólne Rozporządzenie o Ochronie Danych
GDPRGeneral Data Protection RegulationOgólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – przepisy dot. ochrony danych osobowych w UE
GUIGraphical User InterfaceGraficzny Interfejs Użytkownika – wizualny sposób interakcji z oprogramowaniem
HCMHuman Capital ManagementZarządzanie Kapitałem Ludzkim – proces zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
HRHuman ResourcesZasoby Ludzkie – dział zajmujący się pracownikami
IaaSInfrastructure as a ServiceInfrastruktura jako Usługa – model dostarczania infrastruktury IT jako usługi online
IoTInternet of ThingsInternet Rzeczy – sieć urządzeń połączonych z internetem
IPOInitial Public OfferingPierwsza Publiczna Oferta – debiut firmy na giełdzie papierów wartościowych
IPOInitial Public OfferingPierwsza Publiczna Oferta – debiut firmy na giełdzie
ITInformation TechnologyTechnologia Informacyjna – dział IT
JITJust in TimeDokładnie na Czas – system zarządzania produkcją i dostawami
KAMKey Account ManagerMenedżer Kluczowych Klientów – osoba odpowiedzialna za zarządzanie ważnymi klientami
KPIKey Performance IndicatorKluczowy Wskaźnik Efektywności – miernik sukcesu firmy
KPIKey Performance IndicatorKluczowy Wskaźnik Efektywności
KYCKnow Your CustomerPoznaj Swojego Klienta – proces identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta
LIFOLast In, First OutOstatnie Wchodzi, Pierwsze Wychodzi – metoda wyceny zapasów
LMSLearning Management SystemSystem Zarządzania Nauką – oprogramowanie do zarządzania procesem edukacyjnym
LTVLifetime ValueWartość dożywotnia klienta – całkowita wartość generowana przez klienta
M&AMergers and AcquisitionsFuzje i Przejęcia – strategie łączenia i przejmowania firm
MBOManagement By ObjectivesZarządzanie przez Cele – metoda zarządzania oparta na celach
MoMMonth-over-MonthMiesiąc do Miesiąca – porównanie danych w kolejnych miesiącach
MOQMinimum Order QuantityMinimalna Ilość Zamówienia
MOUMemorandum of UnderstandingPorozumienie o Współpracy – wstępne porozumienie przed formalną umową
MRRMonthly Recurring RevenueMiesięczne Powtarzalne Przychody – regularne przychody miesięczne
MVPMinimum Viable ProductMinimalny Żywotny Produkt – najprostsza wersja produktu umożliwiająca testowanie i zbieranie opinii
NDANon-Disclosure AgreementUmowa o Poufności – umowa zobowiązująca do zachowania tajemnicy
NPSNet Promoter ScoreWskaźnik Promotorów Netto – miernik lojalności klientów
NPVNet Present ValueWartość Bieżąca Netto – miernik wartości inwestycji po uwzględnieniu wartości pieniądza w czasie
OEEOverall Equipment EffectivenessOgólna Efektywność Wyposażenia – miernik wydajności produkcji
OKRObjectives and Key ResultsCele i Kluczowe Wyniki – system zarządzania celami
OOChief Operating OfficerDyrektor Operacyjny – odpowiedzialny za operacje firmy
OPEXOperating ExpenditureWydatki Operacyjne – koszty związane z bieżącą działalnością
P&LProfit and LossZyski i Strat – sprawozdanie finansowe pokazujące wynik finansowy
P&LProfit and LossZyski i Strat – sprawozdanie finansowe
PaaSPlatform as a ServicePlatforma jako Usługa – model dostarczania platform programistycznych jako usługi online
PESTPolitical, Economic, Social, TechnologicalAnaliza PEST – analiza makrootoczenia biznesowego
PESTLEPolitical, Economic, Social, Technological, Legal, EnvironmentalAnaliza PESTLE – analiza zewnętrznych czynników wpływających na organizację
PMProject ManagerKierownik Projektu – osoba zarządzająca projektem
POSPoint of SalePunkt Sprzedaży – miejsce, w którym dokonuje się transakcji sprzedaży
PPCPay-Per-ClickPłatność za Kliknięcie – model rozliczeń w reklamie internetowej
PRPublic RelationsRelacje Publiczne – działania komunikacyjne firmy
QAQuality AssuranceZapewnienie Jakości – procesy kontrolne jakości
R&DResearch and DevelopmentBadania i Rozwój – dział zajmujący się innowacjami
RACIResponsible, Accountable, Consulted, InformedModel RACI – metoda określania i dokumentowania ról w projektach i procesach
RFIRequest for InformationZapytanie o Informacje – prośba o dostarczenie dodatkowych informacji o produkcie lub usłudze
RFPRequest for ProposalZapytanie ofertowe – dokument z prośbą o przedstawienie oferty
RFQRequest for QuotationZapytanie ofertowe – prośba o przedstawienie cen za określone towary lub usługi
ROEReturn on EquityZwrot z Kapitału Własnego – miernik rentowności firmy
ROIReturn on InvestmentZwrot z Inwestycji – miara efektywności inwestycji
SaaSSoftware as a ServiceOprogramowanie jako usługa – model dystrybucji oprogramowania
SCMSupply Chain ManagementZarządzanie Łańcuchem Dostaw – koordynacja produkcji, dostaw i dystrybucji
SEOSearch Engine OptimizationOptymalizacja pod kątem wyszukiwarek – techniki marketingu internetowego
SKUStock Keeping UnitJednostka Magazynowa – unikalny identyfikator produktu w magazynie
SLAService Level AgreementUmowa o Poziomie Usług – umowa definiująca standard świadczonych usług
SMARTSpecific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-boundCele SMART – metoda określania efektywnych celów
SMESmall and Medium-sized EnterprisesMałe i Średnie Przedsiębiorstwa – kategoria firm według wielkości
SOPStandard Operating ProcedureStandardowa Procedura Operacyjna – ustalony sposób wykonywania zadań
SOWStatement of WorkOpis Przedmiotu Zamówienia – dokument określający zakres prac
SOXSarbanes-Oxley ActUstawa Sarbanes-Oxley – przepisy prawne regulujące sprawozdawczość finansową
SWOTStrengths, Weaknesses, Opportunities, ThreatsAnaliza SWOT – metoda oceny sytuacji strategicznej firmy
TAMTotal Addressable MarketCałkowity Dostępny Rynek – całkowita wielkość rynku dla produktu
TCOTotal Cost of OwnershipCałkowity Koszt Posiadania – suma wszystkich kosztów związanych z produktem
TQMTotal Quality ManagementCałkowite Zarządzanie Jakością – kompleksowe podejście do jakości
UIUser InterfaceInterfejs Użytkownika – część produktu, z którą wchodzi w interakcję użytkownik
USPUnique Selling PropositionUnikalna Propozycja Sprzedaży – cecha wyróżniająca produkt
UXUser ExperienceDoświadczenie Użytkownika – projektowanie produktów z myślą o użytkowniku
VATValue Added TaxPodatek od Towarów i Usług – podatek obrotowy
VCVenture CapitalKapitał Podwyższonego Ryzyka – inwestycje w start-upy i innowacyjne firmy
VUCAVolatility, Uncertainty, Complexity, AmbiguityZmienność, Niepewność, Złożoność, Niejasność – charakterystyka trudnych warunków rynkowych
WACCWeighted Average Cost of CapitalŚredni Ważony Koszt Kapitału – miernik kosztów kapitału firmy
WIPWork in ProgressPrace w toku – produkty lub projekty, które są w trakcie realizacji
YTDYear To DateOd Początku Roku – okres od początku bieżącego roku do obecnej daty

ABC Zakupów - akademia zakupówPublikacja w ramach cyklu ABC Zakupów  w trakcie których opisujemy podstawowe pojęcia i zagadnienia ze świata zarządzania zakupami.

Dziękujemy za Twoją uwagę i zapraszamy do współpracy

goodman group doradztwo w zakresie zarządzania zakupami i szkolenia w zakresie zarządzania zakupami