Tag Archive for: Carter’s 10 Cs of Supplier Evaluation

Dziesiątka Cartera może stanowić solidny fundament dla skutecznej polityki zarządzania dostawcami. Pomaga ocenić potencjalnych dostawców.