Etapy rozwoju funkcji zakupowej w oparciu o krzywą dojrzałości zakupowej.

Narzędzie wspierające zarządzanie ryzykiem.

ARKUSZ DO POBRANIA – MODEL PORTFOLIO ZAKUPÓW Petera Kraljic’a – FREEBIES

Analiza 5 sił Portera w zarządzaniu zakupami.

Fiszka planowanie negocjacji.