Każdy zapewne z Was słyszał o strategiach souringowych. Wyróżnia się kilkanaście rodzajów tego typu podejść jak na przykład: multi slourcing, dual sourcing, modular sourcing, global sourcing czy sole i single sourcing.

MOQ jest skrótem od Minimum Order Quantities czyli minimalne ilości zamówienia. MOQ’i mówią nam o najmniejszej ilości, jaką można kupić od dostawcy…

End to End omówienie modelu zarządzania katerą zakupową.

Analiza dźwigni zakupowych jako niezbędne narzędzie w zarządzaniu zakupami.

Etapy rozwoju funkcji zakupowej w oparciu o krzywą dojrzałości zakupowej.

Narzędzie wspierające zarządzanie ryzykiem.