MOQ jest skrótem od Minimum Order Quantities czyli minimalne ilości zamówienia. MOQ’i mówią nam o najmniejszej ilości, jaką można kupić od dostawcy…

Jednym z najbardziej popularnych narzędzi do kreowania „wartości” w zakupach jest zdolność do generowania innowacji przez dostawców.

OTIF – mierniki efektywności w zakupach.