End to End omówienie modelu zarządzania katerą zakupową.

Etapy rozwoju funkcji zakupowej w oparciu o krzywą dojrzałości zakupowej.

Jednym z najbardziej popularnych narzędzi do kreowania „wartości” w zakupach jest zdolność do generowania innowacji przez dostawców.

W ubiegłym tygodniu mieliśmy okazję wziąć udział w bardzo ciekawym spotkaniu w Londynie. Wydarzenie to skupiało kilkudziesięciu category managerów z całego świata, gdzie omawiane były szanse, zagrożenia oraz przeciwności, z którymi mierzą się codziennie szefowie kategorii na całym świecie…

OTIF – mierniki efektywności w zakupach.

Ewolucja kategorii zakupowe, category management.