Wpisy

MOQ jest skrótem od Minimum Order Quantities czyli minimalne ilości zamówienia. MOQ’i mówią nam o najmniejszej ilości, jaką można kupić od dostawcy…

podyplomowe studia zakupy w biznesie zarzadzanie zakupami manager zakupow

Studia podyplomowe „Zakupy w Biznesie” na Wyższej Szkole Bankowe w roku akademickim 2019/2020 przeszły już do historii. Był to niezwykły rok.

End to End omówienie modelu zarządzania katerą zakupową.

Analiza dźwigni zakupowych jako niezbędne narzędzie w zarządzaniu zakupami.

Etapy rozwoju funkcji zakupowej w oparciu o krzywą dojrzałości zakupowej.

Jednym z najbardziej popularnych narzędzi do kreowania „wartości” w zakupach jest zdolność do generowania innowacji przez dostawców.