Kalendarz negocjacji niezbędne narzędzie w planowaniu negocjacji zakupowych. Kalendarz negocjacji wpływa również na prawidłowe relacje z dostawcami.

MOQ jest skrótem od Minimum Order Quantities czyli minimalne ilości zamówienia. MOQ’i mówią nam o najmniejszej ilości, jaką można kupić od dostawcy…

Narzędzie wspierające zarządzanie ryzykiem.

ARKUSZ DO POBRANIA – MODEL PORTFOLIO ZAKUPÓW Petera Kraljic’a – FREEBIES

Publikacje na temat zarządzania zakupami od 01 do 07 2019

Category Management Tool – CMBox™